SETKÁNÍ STUDENTŮ S VEDENÍM MĚSTA SVITAVY U „KULATÉHO STOLU“

Čtvrtek 12.05.2016

Zase po roce se uskutečnil Kulatý stůl města Svitavy. Tentokrát se tradiční setkání svitavských studentů středních škol s vedením města odehrálo 12. května 2016 v nově zrekonstruovaném klubu TYJÁTR. Na této akci se řeší obyčejné problémy neobyčejnou cestou. Vybraní zástupci studentů z každé střední školy se mohou ptát starosty a místostarosty na to, co je trápí v našem městě.
V úvodu setkání seznámil starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek studenty s připravovanými investičními akcemi, potom už byla řada na nich. Atmosféra byla jako vždy milá. Studenti si připravili spoustu otázek, debata se dobře rozproudila a ani po hodině by se nemuselo končit.
Letos se dotazy týkaly především opravy silnic a chodníků, sportovního stadionu a cyklostezek. Během tohoto roku nás čekají například tyto konkrétní akce: Opravy silnic se budou dělat přes léto. Na podzim bude stadion rozšířen o víceúčelovou halu. Okolo Svitav bude dokončena cyklostezka Brno – Česká Třebová. U Rosničky bude postaveno netradiční hřiště inspirované motivem ryb a rybníků.
Studenti všech středních škol se do činnosti města aktivně zapojili také. Starosta města David Šimek poděkoval studentům za pomoc v projektu nové kavárny Floriánka, která bude slavnostně otevřena na konci května na náměstí Míru. Jak zaznělo na setkání – problémy se mohou začít řešit jen tehdy, když se o nich ví, když existuje zpětná vazba oběma směry. Starosta požádal studenty i o to, aby sdíleli zprávy z Facebooku a webových stránek města a podíleli se na selfíčkovém projektu Svitavy ve Vesmíru.

Diskuze se vydařila a už nyní se těšíme na další příjemné setkání v příštím roce.

Matěj Richtr, 2.A, OA a VOŠE Svitavy