Celoškolní literární soutěž

Středa 18.01.2017

V letošním školním roce se konal již 9. ročník celoškolní literární soutěže v jazycích, kterého se zúčastnili žáci a žákyně celé školy. Psali a tvořili práce v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Nejlepší byli oceněni na vánoční akademii. Dík patří nejen oceněným, ale také vyučujícím, které všechny práce přečetly a vyhodnotily.
Český jazyk – Mgr. Štěpánka Procházková, Mgr. Iva Štrychová
Anglický jazyk – Mgr. Pavla Koudelková, Mgr. Lada Marková, RNDr. Mariana Švejcarová
Německý jazyk – Mgr. Monika Pelíšková
Ruský jazyk – PhDr. Hana Hejduková
 
Výsledky:
Český jazyk
1.A – Klaclová Lenka, Špontáková Denisa
1.B – Gerischerová Karolína, Filipi Zdeněk
2.A – Karpíšková Kateřina, Tauerová Anna
3.A – Flídrová Lucie, Richtr Matěj
4.A – Pruška Daniel, Králová Kateřina
4.B – Hnát Václav, Mitášová Kristýna
 
Anglický jazyk
1.A – Štěpánka Vejnarová, Marie Tapušíková, Julie Svobodová
1.B – Karolína Mužíková, Monika Dušková, Markéta Edelmanová
2.A – Petr Janečka, Denisa Hrušková, Kateřina Karpíšková
3.A – Markéta Pražanová, Kateřina Quilla, Zuzana Šplíchalová
4.A – Barbora Hejlová, Kateřina Hejlová, Miroslav Stařík
4.B – Anna Hušková, Lucie Křivánková, Václav Hnát
 
Německý jazyk
2.A – Natálie Bártová, František Bednář, Petr Janečka
3.A – Monika Daníčková, Zuzana Šplíchalová, Denisa Pokorná
4.A – Barbora Hejlová
4.B – Václav Hnát, Simona Zbořilová, Tereza Šilcová
 
Ruský jazyk
2. A – Kateřina Karpíšková
3. A – Tereza Petříková, Markéta Pražáková, Michaela Hudská
4.AB – Karolína Valenová, Anna Pucholtová, Kristýna Brázdová
 
Mgr. Monika Pelíšková