Cena Ď

53

Středa 10.05.2017

ÚSPĚCH  NAŠICH STUDENTEK V CHARITATIVNÍ SOUTĚŽI O CENU Ď V PARDUBICKÉM KRAJI 2017 –      1. místo v krajském kole soutěže

Dne 5. 4. 2017 jsme byli pozváni do Pardubic, kde se nám podařilo získat krajskou cenu Ď. Jedná se o poděkování dobrodincům a mecenášům z celé republiky. Náš tým byl nominován Dětským domovem Horní a Dolní Čermná, se kterým spolupracujeme a snažíme se dětem i personálu některé věci ulehčit a vnést do jejich životů radost. Nominace jsme si velice vážili, ale ani při nejmenším jsme nevěřili ve výhru. Našimi konkurenty byli lidé, kteří se dobrým skutkům věnují i několik desítek let, a proto jsme si příliš šancí nedávali. Když ale jako výherce vyhlásili naši společnost Adel happiness, byli jsme neskutečně šťastní a opět si uvědomili, že to, co děláme, má smysl.    V květnu se účastníme celostátního kola Ceny Ď, které se koná v Národním divadle, a věříme, že to bude další skvělá zkušenost. Obrovské díky patří panu Hofmanovi, neboli našemu Mauťovi, bez jehož pomoci a finančních prostředků bychom nikdy nevykouzlili tolik upřímných úsměvů na dětských tvářiích a krásných společných zážitků.

Adéla Hofmanová a Tereza Petříková, 3.A

„Cenu Ď v Pardubickém kraji 2017“ získala firma Adel happines s. r.o., za výraznou a originální pomoc Dětskému domovu Dolní Čermná na základě této nominace:

Adel happiness s. r. o. – to jsou Adélka Hofmanová (17 let), Terezka Petříková (17 let), studentky 3. ročníku Obchodní akademie Svitavy, a Adélčin tatínek Martin Hofman. Objevili se u nás v domově na konci června 2016 s tím, že by rádi s námi navázali spolupráci, organizovali pro nás aktivity, „projekty“. Oficiální zahájení naší spolupráce bylo 1. září 2016, kdy se neformálně při opékání buřtů představili všem dětem – a rázem si získali srdce nejen všech dětí, ale i nás dospělých. Bezprostřední, srdeční, empatičtí, akční, nápadití, přátelští, veselí, laskaví – toto vše odstartovalo neskutečnou vzájemnou spolupráci. Společné výlety (dokonce i do předvánoční Vídně), návštěvy, společné aktivity v domově i mimo DD, vzájemné obdarování vlastnoručně vyráběnými vánočními dárky… Stali se součástí našeho domova, vnesli k nám lásku, slunce, radost, úsměv, energii, zlepšili vztahy mezi dětmi navzájem, dokonce i mezi dospělými (náš domov prošel nelehkým obdobím, byl negativně medializován v souvislosti s odvolaným panem ředitelem, což se negativně projevilo v celkovém klimatu DD). Velice obdivuji nasazení děvčat, která sama naplánují akce pro naše děti, ty potom konzultují s Martinem Hofmanem, který je podpoří finančně (i osobně – poskytne nám autobus, který sám řídí), a s vedením DD. Aktivity promýšlejí do nejmenšího detailu, díky čemuž se každá jimi pořádaná akce stává pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Adélka, Terezka i Martin se stali součástí našeho domova. Děti i dospělí o nich stále hovoří, jsou s nimi v kontaktu (písemném, telefonickém, osobním), těšíme se na sebe navzájem. Ač spolupráce není dlouholetá, velmi si jí vážím a připadá mi, že trvá již velmi dlouho a ještě dlouho bude pokračovat. Jsem přesvědčena o tom, že si Cenu Ď právem zaslouží.