Oslavy založení školy – místenky v předprodeji

mistenka

Sobota 23.09.2017

 
 
 
 
 
Objednejte si volná místa dle plánků (červená místa jsou již obsazená):
 
V případě, že se slosovatelné místenky neprodají do 15. 9. 2017, budou za cenu 92,- Kč prodávány 23. 9. 2017 přímo ve škole za hotové.
V odkazech naleznete rezervační systém na akci, kterou pořádáme v multifunkčním centru Fabrika u příležitosti oslav 70. výročí založení Obchodní akademie ve Svitavách a 22. výročí založení Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách.
Slosovatelná místenka o ceny v předprodeji od 2. 5. 2017 do 15. 9. 2017:    92,- Kč
Místenky lze v předprodeji objednat elektronicky na e-mailové adrese – fr@oa.svitavy.cz nebo na telefonním čísle 461 533 571.
 
Číslo účtu: 127670028/0300
Variabilní symbol: číslo Vám sdělíme při elektronické nebo telefonické komunikaci
 
Po zaplacení částky na účet Vám místenky zašleme elektronicky nebo poštou.
Osobně lze místenky zakoupit na sekretariátu školy.
 

Zájemcům můžeme zajistit ubytování do naplnění kapacity domova mládeže (tel. 461 316 424 nebo 728 637 996 – paní Ivana Čermáková).