Konzultační hodiny pro rodiče

Čvrtek 23.11.2017

Třídní schůzky a konzultace rodičů s učiteli

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se konají od 15:00 hodin třídní schůzky s rodiči žáků (ve třídách pod vedením třídních učitelů) a následně od cca 15:20 pravidelné konzultace rodičů s učiteli.

Třídní schůzky jsou zároveň výročním shromážděním členů SPOA. Ti budou seznámeni s přehledem vybraných členských příspěvků a sponzorských darů a také s výroční zprávou o hospodaření SPOA za letošní kalendářní rok.

SPOA chce tímto poděkovat všem rodičům a přátelům naší školy za finanční podporu. Prostředky SPOA jsou primárně určeny pro žáky a studenty školy (prospěchová stipendia, příspěvek na exkurzi do Prahy, lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz, individuální a skupinová ocenění atd.)