Začátek školního roku 2018˜–2019

Nový školní rok 2018˜–2019 začíná v pondělí 3. září 2018. Žáci OA a studenti VOŠE se sejdou ve svých třídách v 8:00 hodin. Žáci 4. A mají již souvislou praxi. Upozorňujeme žáky, studenty a jejich rodiče, že ačkoliv se díky sloučení OA a VOŠE s místním gymnáziem změnil název školy na "Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkloušky Svitavy", ve studiu na obchodní akademii i VOŠE a ve fungování školy se nic zásadního nemění. Učitelé nastupují na tzv. přípravný týden v pondělí 27. 8. 2018, pedagogická rada zasedne v 9:00 hodin. Přejeme všem žákům a studentům školy úspěšný školní rok.