Slevy na jízdném pro žáky a studenty

abusvlak

Všichni studenti do 26 let mohou od 1. 9. 2018 využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Ministr dopravy nedávno vysvětlil, jak budou žáci a studenti prokazovat, že jsou studenty a mají nárok na slevu: žáci starší 15 let budou muset nárok prokázat občanským průkazem, žákovským průkazem, potvrzením o studiu nebo kartou ISIC. Tedy u našich žáků a studentů není problém: všichni mají občanský průkaz, všichni dostali hned 1. školní den potvrzení o studiu (pokud ho potřebovali např. pro rodiče, mohou požádat svého třídního učitele o zajištění ještě druhého potvrzení), část má kartu ISIC. Sleva bude poskytována i v době letních prázdnin.