Literárně historická exkurze do Prahy

Praha OA

Studenti 3. A a 3. B zahájili nový školní rok literárně historickou exkurzí v Praze, a to ve dnech 10. – 12. 9. 2018.  Studenti si prohlédli  Hrad, navštívili rozhlednu na Petříně, zastavili se u sochy romantického básníka K. H. Máchy (viz foto), prošli celou Královskou cestu od Hradu až k Prašné bráně, navštívili Vyšehrad s významným pohřebištěm a Slavínem, bazilikou sv. Petra a Pavla. Poslední den měli prohlídku synagog a Starého židovského hřbitova v Židovském muzeu. V úterý den zakončili krásným divadelním představením v Divadle Palace Theatre na Václavském náměstí. Během putování Prahou si připomněli umělecké styly, naše literáty, sochaře, stavitele, kteří k našemu hlavnímu městu patří.