Žáci uspěli ve státnicích v psaní na klávesnici

Předávání vysvědčení OA státnice

V pondělí 17. 9. 2018 převzalo 14 žáků 4. ročníku vysvědčení o absolování státní zkoušky v psaní na klávesnici. Státnice proběhly již na konci minulého školního roku, ale protože žáci vykonávali na začátku školního roku souvislou praxi, obdrželi vysvědčení až nyní. K úspěchu blahopřejeme.