Školní kolo olympiády v českém jazyce

IMG_1667

Školní kolo olympiády v českém jazyce se na OA konalo 28. 11. 2018. Zúčastnilo se ho 9 žáků. Soutěž měla dvě části. Nejdříve žáci zpracovávali  mluvnický test, ve druhé části psali slohové práce na zadané téma. Nejlépe si s úkoly poradily tři dívky ze 3. ročníků, první dvě postoupily do okresního kola a třetí je nominována jako náhradnice. Postupující jsou Adéla Smolíková ze 3.B (37 b.) a Adéla Řehořová ze 3.A (36 b.), náhradnicí je Markéta Edlmanová ze 3.B (33 b.). Všem soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně úspěchů v okresním kole.