Přijímací zkoušky na OA 2013

Pondělí 10.12.2012
Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.