Celoroční školní projekt Devítkový rok na OA Svitavy

IMG_1705 IMG_1700

V lednu 2019 odstartoval školní projekt Devítkový rok, ve kterém si  budou žáci OA Svitavy po dobu celého kalendářního roku 2019 připomínat významná výročí  20. století končící devítkou. Například 16. leden 2019, březen 1939, listopad a prosinec 1989 a jiné. Všichni žáci si během projektu budou významné události připomínat studiem materiálů, získáváním nových informací si rozšiřovat své poznatky, reflexí výročí vnímat a prožívat. Projekt bude prolínat co nejvíce předmětů, nejen dějepis,  literaturu a společenské vědy, ale i jazyky a odborné předměty. Počátkem projektu byl 16. leden 2019, kdy si všichni žáci připomněli sebeupálení Jana Palacha, souvislosti s rokem 1968 a následující období nástupu normalizace. Diskutovali o Janu Palachovi na základě dokumentů, dobových zpráv,  filmů Jan Palach a Ticho, při opisování Palachových posledních dopisů v písemné komunikaci, při hledání zpráv v cizojazyčných médiích, diskutovali o smyslu Palachova činu. Mgr. Iva Štrychová, Mgr. Štěpánka Procházková