Přijímačky nanečisto – výsledky

Ve středu 30. 1. 2019 se konaly na naší školy tzv. přijímačky nanečisto. Se žáky, kteří pokračují dále v kurzu k přijímačkám, bude proveden rozbor testů z MAT i ČJL v následující lekci kurzu 14. 2. 2019. Zároveň si domů přinesou testy a vlastní záznamové archy. Přinesou si také výsledek testu (body z MAT a ČJL). Žáci, kteří byli přihlášeni pouze na tzv. přijímačky nanečisto a v kurzu již nepokračují, dostanou výsledek testování (body z MAT a ČJL) z naší školy na mail, který uvedli na přihlášce. Mail žáci obdrží do konce týdne (do 17. 2. 2019 – pokud by se tak nestalo, napište nám, někteří zájemci totiž uvedli v přihláškách nečitelné e-mailové adresy). Pokud budou mít tito žáci navíc zájem získat vlastní testové úlohy a záznamové archy s vlastními výsledky, vydáme jim je do 22. 2. 2019 na sekretariátu obchodní akademie (pak je zlikvidujeme). V příloze najdete soubory s testovými úlohami včetně řešení úloh (testy jsou zazipované) – ZDE.  Na stránkách Cermatu najdete také několik dalších testů k procvičení - ZDE. Pokud se Vám výsledek přijímaček nanečisto jeví neuspokojivě, vězte, že to je jev obvyklý, neboť většinou šlo o první kontakt žáků s testovými úlohami, že smyslem přijímaček nanečisto je především seznámit se s konstrukcí testů, testových úloh, pochopit strategii a taktiku vyplňování testů, zkusit si časové rozvržení atd. Samotný výsledek (počet získaných bodů) není až tak důležitý.