Školní soutěž v anglickém jazyce

OA - angličtinářská soutěž 02-2019Lněnička

Ve druhém únorovém týdnu proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech dovednostech – v poslechu, v porozumění čtenému textu a ve znalostech gramatiky. Kategorie B1 byla určena pro žáky prvního a druhého ročníku, v kategorii B2 si své znalosti mohli ověřit žáci dvou vyšších ročníků. V silné konkurenci si nejlépe vedli Ladislav Trávníček (2.A), Kateřina Zelinková (2.B), Michaela Skalická (2.B), Julie Svobodová (3.A) a Jakub Lněnička (3.B – chybí na fotografii). Tito studenti v úterý 19. února převzali ocenění z rukou ředitele školy.  Vítězům blahopřejeme a přejeme jim, jakož i všem ostatním účastníkům, hodně úspěchů při dalším studiu anglického jazyka.       RNDr. M. Švejcarová