Přijímací řízení – aktualita 1 – pozvánky k přijímacím zkouškám

Aktualita OA

Předáváme zájemcům o studium další aktualitu z procesu přijímacího řízení. Shromáždili jsme přihlášky ke studiu a na přelomu března a dubna budeme rozesílat pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek. Pozvánky odejdou jako zásilka do vlastních rukou zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce. Očekávejte tuto zásilku, pokud byste dopis nedostali do 8. dubna 2019, okamžitě kontaktujte poštu (případně naši školu). Veškeré informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (včetně kritérií přijímacího řízení, termínů atd.) najdete ZDE.