Přijímačky na obchodní akademii se přiblížily

Aktualita OA

Den přijímacích zkoušek se přiblížil. Uchazeči o studium obchodní akademie testy v 1. termínu vykonají v pátek 12. 4. 2019, 2. termín je v pondělí 15. 4. 2019. Termíny, které se Vás týkají, a další informace máte uvedeny v pozvánkách, které jsme uchazečům posílali (škola pozvánky posílala s doručenkou). Ve všech případech se uchazeči o studium dostaví do budovy školy v době od 8:00 do 8:20 hodin (v 8:20 musí být žáci již na místech v učebnách). Rozpis učeben bude ve vestibulu školy, kde bude také k dispozici služba, která žákům poradí. V době testování rodiče nesmí být v budově školy. Obecné termíny a časy jednotlivých testů najdete ZDE (jen 1 uchazeč o studium na naší škole má časové navýšení pro konání zkoušky o 100%).  Přesné rozpisy a informace školy ke všem dnům jednotné přijímací zkoušky najdete ZDE. Důležité informace najdete také v informacích Cermatu  ZDE. Testy z matematiky skončí vždy okolo 10:00, následovat bude přestávka – žáci zůstávají v budově školy. Uchazeči během této přestávky mezi testy z MAT a ČJL nebudou moci opouštět poschodí (a už vůbec ne budovu školy). Pokud si do školy na onu přestávku přijdou pro své dítě rodiče a svůj úmysl odvést dítě ze školy po dobu přestávky nahlásí předem na ředitelství obchodní akademie, budou si moci své dítě na dobu přestávky odvést z budovy. V určenou dobu (v 10:45) musí být uchazeči připraveni v učebně na test z českého jazyka. Žáky si po skončení testu z ČJ (v cca 12:10) budou moci u vchodu do budovy převzít rodiče. Uvedené informace se týkají pouze uchazečů o studium na obchodní akademii. Informace pro uchazeče o studium na gymnáziu jsou na www.gy.svitavy.cz. Doporučujeme všem účastníkům přijímacích zkoušek nastudovat, jak správně vyplňovat záznamové archy testů a jakých chyb se vyvarovat – informace jsou ZDE.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 29. 4. 2019 po 12. hodině, a to na webových stránkách školy (web.oa.svitavy.cz) a na úřední desce u vchodu do školy. Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny pod registračními čísly, které žáci obdrželi v pozvánce k testování. Dne 28. dubna 2019 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může následující pracovní den (29. 4. 2019) v době od 8.00 do 11.00  dostavit na sekretariát školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1) a může nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí. Přijato bude maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch, žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. Upozorňujeme na podmínku, aby uchazeč dosáhl v testech z MAT a ČJL dohromady alespoň 20. Bude-li mít bodů méně, nemůže být přijat, i kdyby se místo uvolnilo. Testové sešity (zadání) se po vykonání zkoušky účastníkům testování vyberou. Pokud však  účastník testování nebo jeho zákonný zástupce má o testový sešit (zadání) zájem, může po skončení zkoušek požádat o jeho vydání.

Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou. Vedení školy se bude snažit být s rodiči v kontaktu.  V případě jakýchkoliv nejasností volejte okamžitě ředitelství školy: 603511743.