Praktická maturitní zkouška

PZ1PZ3PZ2PZ4

Ve dnech 15. a 16. dubna 2019 skládali maturanti ze 4. A praktickou maturitní zkoušku.