Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obchodní akademii 2019

OA - 2_kolo přijímaček

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do úterý 14. května 2019.

V rámci 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku uvedeného oboru pro školní rok 2019/2020 nebudou uchazeči konat přijímací zkoušku. Žáci budou přijímáni jen na základě prospěchu na základní škole podle kritérií uvedených v příloze. Aby mohl být uchazeč o studium ve 2. kole ke studiu přijat, musí získat alespoň 5 bodů. Veškeré informace, vyhlášení 2. kola a kritéria jsou uvedena ZDE.

Přihláška ke stažení ve formátu PDF ZDE  nebo ve formátu XLSX ZDE. (vzor vyplnění přihlášky  – ZDE a vysvětlivky k vyplnění ZDE). S vyplněním přihlášky Vám pomůžeme. Uchazeči, kteří konali přijímačky na svitavské gymnázium, nemusí vyplňovat přihlášku celou (viz informace ZDE). V přihlášce uchazeč vyplní jen údaje pro jednu školu, nevyplňuje kolonku "Termín školní přijímací zkoušky" (neboť se zkoušky nekonají). Lékařské potvrzení není potřebné.

Další informace podáme na tel. čísle 603511743 (tel. číslo je přístupné od 7. 5. 2019 denně (včetně svátku a víkendu).