Exkurze 1. A do Poličky – Ravensburger Karton s. r. o.

IMG_1577

Každoročně v rámci výuky předmětu ekonomika naši studenti 1. ročníku absolvují návštěvu výrobního podniku. Tentokrát jsme zvolili velmi známou firmu v Poličce –  Ravensburger Karton s. r. o., která vyrábí puzzle. V podniku jsme se nechali provést naším průvodcem po všech přístupných výrobních a  skladovacích prostorech. Měli jsme možnost vidět celý proces výroby puzzle, skladování materiálu nebo balení hotových výrobků. Po odborné části exkurze jsme zamířili na poličské náměstí (prohlídka mariánského sloupu, muzea a radnice). Dozvěděli jsme se mnoho informací o historii bývalého věnného město českých královen. Následně jsme vystoupali na ochoz městských hradeb.

Ing. P. Kopečná