Maturity 2019

Ústní maturitní zkoušky začnou na obchodní akademii v týdnu od 27. května 2019. Maturanti mají za sebou písemné práce z češtiny (všichni uspěli) a z cizího jazyka (všichni uspěli) a didaktické testy z češtiny (všichni uspěli), z angličtiny (všichni uspěli), němčiny (všichni uspěli) a z matematiky (kromě 2 všichni uspěli). Průběžné výsledky byly maturantům zaslány na jejich mailové adresy dne 16. 5. 2019.