Přípravný kurz k přijímačkám a Přijímačky nanečisto a Den otevřených dveří – obchodní akademie

Přijímačky - kurz   DOD-OA-16-1-2020-foto

Informace k přípravnému kurzu k přijímačkám a k tzv. Přijímačkám nanečisto na obchodní akademii najdete ZDE. Od této chvíle až do 27. ledna 2020 se můžete přihlašovat – přihlášku k přípravnému kurzu najdete ZDE a přihlášku k tzv. Přijímačkám nanečisto si stáhněte v příloze ZDE. Obdobné kurzy škola organizuje již řadu let. Termíny schůzek: středa 29. ledna a čtvrtky 6., 19. a 26. února 2020.

Všichni uchazeči o studium na jakékoliv střední škole s maturitou budou letos konat přijímací zkoušky z MAT a ČJL prostřednictvím testů společnosti Cermat.

Stáhněte si informace o kurzu (viz příloha), který naše škola pro zájemce o studium na naší škole připravila a jehož absolvování se Vám může hodit při přijímacích zkouškách v dubnu 2020. Přihlášku je potřeba doručit na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47, 56802 Svitavy) nebo na ředitelství školy (Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy) nejpozději do pondělí 27. 1. 2020 včetně, a to osobně, poštou na adresu školy nebo mailem (např. i naskenovanou, ofocenou) na adresu info@oa.svitavy.cz. První setkání účastníků kurzu se uskuteční ve středu 29. 1. 2020 v 14:00 (sraz již v 13:45) – proběhnou přijímačky nanečisto, ostatní lekce pak budou začínat vždy ve čtvrtek v 15:00. Do 27. ledna 2020 je nutné mít zaplaceno kurzovné – informace o platbách jsou součástí textu v příloze.

Pokud by Vám nebylo něco jasné, další informace poskytneme přímo na sekretariátu školy nebo na tel. 461535090 nebo 603511743. Upozorňujeme, že pro zájemce o studium na gymnáziu jsou informace (a zejména termíny) trochu odlišné, najdete je ZDE.

Testy pro „Přijímačky nanečisto“ připravil CERMAT, který pak bude zajišťovat „ostré“ přijímačky. Tyto „Přijímačky nanečisto“ slouží k tomu, aby si žák testy vyzkoušel a prožil si trochu zkouškovou atmosféru, i když o nic nejde.

Účastníci kurzu i „Přijímaček nanečisto“ si přinesou s sebou vždy přezůvky, psací potřeby, rýsovací potřeby a záznamník (sešit, blok,…).

Testy pro „Přijímačky nanečisto“ připravil CERMAT, který pak bude zajišťovat „ostré“ přijímačky. Vzhledem k tomu, že žáci nebudou mít na ZŠ probrané ještě veškeré učivo potřebné k ostrým dubnovým přijímacím zkouškám, nelze výsledek z tzv. přijímaček nanečisto brát vážně. Stává se, že žák při přijímačkách nanečisto nedosáhne očekávaného výsledku a naprosto zbytečně ztratí motivaci ke studiu. Tyto „Přijímačky nanečisto“ slouží jen k tomu, aby si žák testy vyzkoušel, naučil se pracovat s časem a prožil si trochu zkouškovou atmosféru, i když o nic nejde. V „Přijímačkách nanečisto“ nejde opravdu o výsledek.

Sledujte tento web, také zde budeme zveřejňovat (zejména před zahájením kurzu) další informace k přijímacímu řízení.

Přihlášení účastníci na kurz nebo samostatné „Přijímačky nanečisto“ již zváni školou nebudou (škola již žádnou pozvánku nebude posílat).

Kromě posledního Dne otevřených dveří (čtvrtek 16. ledna 2020) nabízíme všem zájemcům návštěvu školy každý den od 8:00 – do 14:00 (případně po domluvě). Nutno je však telefonicky nebo emailem návštěvu předem domluvit (tel. 603511743 nebo info@oa.svitavy.cz). Zájemcům poskytneme informace o škole, o přijímacím řízení, provedeme je školou, poskytneme také informace o přípravném kurzu k přijímačkám nebo o tzv. přijímačkách nanečisto.