Nebojme se myslet

Úterý 18.12.2012
Ve čtvrtek 13. prosince 2012 se zúčastnily žákyně 3.B (Markéta Kliková, Dominika Motyčková, Ilona Zahálková, Dita Rybářová, Tereza Popelková) a žáci 4.C (Marek Jokeš a Michal Sláma) filosofické soutěže „Nebojme se myslet“, kterou pořádá Katedra filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci.

Cílem této soutěže je podpořit kritické myšlení u studentů. Účastníci si vyzkoušeli napsat vlastní filosofický text ve formě úvahy. Žáci dostali na výběr čtyři témata, založená na citacích z významných filosofických děl.  Každý soutěžící měl vypracovat na libovolně zvolené téma samostatnou úvahu v rozsahu minimálně 2 normostrany (3.600 znaků). Na její zpracování měl 90 minut čistého času.
Žáci získají zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci. Hodnocení budou známa na přelomu ledna a února.
Součástí akce byl rovněž doprovodný program, v jehož rámci bylo zúčastněným umožněno navštívit budovu katedry i fakulty, univerzitní knihovnu, setkat se s členy a studenty Katedry filosofie a poznat tak vnitřní život univerzity.

Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci školy a přeji další úspěchy ve studiu.

Mgr. Monika Pelíšková

Více o soutěži: http://www.nebojmesemyslet.cz/