Workshop prezentačních dovedností

IMG_20200204_133105 Beze jména

Dne 4. února 2020 se většina společníků naší školní studentské firmy  ECOA zúčastnila workshopu, který byl zaměřen na prezentační a prodejní dovednosti. Konal se v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně pod záštitou neziskové organizace JA Czech, která je patronem všech studentských firem v České republice. V nabitém a rozmanitém programu jsme se seznamovali s uměním prezentace našich výrobků, s pravidly úspěšného prodeje a v neposlední řadě také s marketingovou strategií. Sami jsme si vyzkoušeli a dokázali nabízet svoje tašky i studentům z jiných firem. Role přednášejících a koučů se ujali členové organizace JA Alumni Czech, kteří mají s touto problematikou bohaté zkušenosti a o ty se také rádi podělili. Celá akce byla velmi zajímavá a jistě také přínosná pro naši studentskou firmu a její členy, kteří se dozvěděli mnoho nových informací.

Ivan Kružík, ředitel studentské firmy