Úspěch účetního týmu

aIMG_20200228_161049 Beze jména2Beze jména

Dne 28. února 2020 se náš účetní tým 4. A ve složení Ivana Hrušková, Vilém Jarmer a Martin Zouhar zúčastnil velkého celostátního finále prestižní středoškolské soutěže „Účetní tým 2020“. Soutěž probíhala celý den v prostorách Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů  Praha a byla složena ze tří náročných částí.

Nejprve členové týmu zpracovávali případové studie na účtování agend dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, náklady, výnosy a časové rozlišení, účetní uzávěrka a závěrka. Nejslabší dva týmy už byly z další soutěže vyloučeny. Poté následovalo semifinálové kolo, které probíhalo formou soutěže „Riskuj“, kdy studenti odpovídali na otázky, přičemž si sami vybírali účetní agendu a bodové ohodnocení. Při špatné odpovědi se body odečítaly. Opět byly vyloučeny další čtyři týmy. Celá soutěž vyvrcholila odpoledne superfinálovým kolem, kam postoupilo šest nejlepších týmů a které probíhalo opět formou „Riskuj“. Náš tým zdárně postupoval všemi koly  a nakonec se v superfinále umístil na druhém místě.

Je to vynikající výsledek a obrovský úspěch. Navíc šlo o naši historicky první účast v této soutěži. Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a moc jim přejeme, aby se jim stejně dařilo u maturity i v dalším studiu.

Šárka Sauerová, třídní učitelka