Koronavir COVID-19

KV

K problematice koronaviru COVID-19 je vytvořen na webu Pardubického kraje odkaz se základními informacemi, včetně instrukcí k prevenci a hygieně - ZDE. Také naše škola informuje žáky o dodržování hygienických zásad, zajistila větší množství hygienických prostředků v prostorách školy. Naše škola je povinna hlásit svému zřizovateli případy, kdy některý ze žáků zůstane v karanténě. Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, aby nám případy karantény jejich dětí neprodleně hlásili, a to s údaji od kdy karanténa trvá, na jak dlouho a z jakého důvodu byla uložena a kdo ji nařídil. O totéž prosíme zletilé žáky. Děkujeme za pochopení.

O některých opatřeních proti chřipce najdete informace na webu gymnázia ZDE. 

Prohlášení vlády ČR z 6. 3. 2020: „S okamžitou platností se nařizuje všem českým občanům, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu. Lékař následně situaci vyhodnotí a nařídí dvoutýdenní karanténu.“ (viz ZDE)