Škola bude do odvolání uzavřena

Na základě rozhodnutí vlády ČR se od 11. 3. 2020 zakazuje na dobu neurčitou přítomnost žáků ve škole. Opatření se týká všech oborů denního studia (víceleté gymnázium, čtyřleté gymnáziu, obchodní akademie). Od středy 11. 3. 2020 nebudou tedy žáci chodit do školy. Školní jídelna gymnázia bude po dobu platnosti uvedeného vládního opatření také pro žáky školy od 11. 3. 2020  mimo provoz. Žákům budou obědy automaticky odhlášeny pracovníky školní jídelny, není potřeba, aby si je žáci sami odhlašovali. Žáci, kteří se stravují v jídelně ZŠ na ulici T. G. Masaryka, budou moci na oběd chodit, ale jako cizí strávníci (budou si muset oběd zaplatit v plném rozsahu jako cizí strávníci).

Sledujte prosím webové stránky škol, kde budeme zveřejňovat další informace, které se budou týkat tohoto opatření i obnovení provozu školy. V úterý 10. 3. 2020 bude upraven rozvrh výuky – odpolední výuka žákům odpadá. 

Text mimořádného opatření MZ ČR ZDE.