Absolutorium

ABSOLUTORIUM 2019

Přihláška k absolutoriu

Řádné termíny stanovené ředitelem pro studijní skupinu 3.1:

Termín podání přihlášky k řádnému termínu je nejpozději do 15. května příslušného školního roku, v případě opravného a náhradního termínu do 31. srpna příslušného školního roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLUTORIA 2015

 
 

Stanovení termínu opravné zkoušky a náhradního termínu 

Zkušební komise stanovuje dle § 7 odst. (2) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, termín opravné zkoušky absolutoria v kalendářním roce 2015 pro studijní skupinu 3.1 na čtvrtek 24. září 2015.

Zkušební komise stanovuje dle § 7 odst. (2) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, termín opravné zkoušky absolutoria v kalendářním roce 2015 pro studijní skupinu 3.2 na čtvrtek 24. září 2015.

Ředitel stanovuje dle § 7 odst. (3) vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, náhradní termín absolutoria v kalendářním roce 2015 pro studijní skupinu 3.1 a 3.2 na čtvrtek 24. září 2015.

Vyplněnou přihlášku předají studenti nejpozději 15. prosince 2014 řediteli kmenové školy.

Přihláška k absolutoriu

Řádné termíny stanovené ředitelem pro studijní skupinu 3.2: 01. – 04.06.2015
Řádné termíny stanovené ředitelem pro studijní skupinu 3.1: 08. – 10.06.2015