Výbor SPOA

Výbor Sdružení a přátel Obchodní akademie ve Svitavách je tříčlenný a volí ho shromážďění SPOA.

  • Předseda výboru: Mgr. Monika Pelíšková
  • Členové výboru: Ing. Marie Jansová, PaedDr. Milan Báča