Příspěvky žákům a studentům

Výbor SPOA rozhodl, že bude finančně podporovat akce pořádané školou a přispěje žákům a studentům – členům SPOA – takto:

  • Lyžařský výcvikový kurz: 500,- Kč
  • Sportovně turistický kurz zahraniční: 600,- Kč
  • Sportovně turistický kurz tuzemský: 300,- Kč
  • Literárně-historická exkurze do Prahy: 200,- Kč