Žáci 3.A poznávali Prahu

Úterý 01.10.2013
Začátek školního roku už je minulostí a naše školní literárně historická exkurze také.


Jaká byla? Počasí se trochu umoudřilo, tak pršelo jen chvíli ve středu. Program byl velmi bohatý, tak jsme měli co dělat, abychom ho splnili. A o zážitky také nebyla nouze.
Po příjezdu nás čekala velmi zajímavá prohlídka Židovského muzea a odpoledne návštěva nejznámějšího hřbitova v Praze na Vyšehradě. Tam jsme si upřesnili, co je to  Slavín,  pak jsme hledali hroby významných umělců i sportovců.
Druhý den jsme brzy ráno dorazili na Pražský hrad. Navštívili jsme katedrálu, Vladislavský sál, baziliku i Zlatou uličku. Davy lidí nebyly tak početné, tak celá procházka Hradem byla příjemným poznáváním . Škoda, že odpoledne začalo na Petříně pršet. A tak jsme procházku  k soše Karla Hynka Máchy nahradili jízdou petřínskou lanovkou, která je velmi zajímavou technickou památkou.
Večer jsme navštívili Divadlo Rokoko na Václavském náměstí. Hra se jmenovala Oddací list a byla o tom, jak oddací list je důležitým dokumentem pro vzájemné vztahy v židovské rodině.
Pěkně jsme se pobavili.
Poslední den exkurze byl věnován Královské cestě. Začali jsme na Hradčanském náměstí u sochy T. G. Masaryka, prošli jsme Nerudovu ulici na Malostranské náměstí. Tam jsme si prohlédli chrám Sv. Mikuláše. I jsme si tam chvilku v klidu odpočinuli. Pokračovali jsme přes Karlům most, Karlovo ulicí na Staroměstské náměstí a odtud přes Ungelt Celetnou ulicí k Prašné bráně. Naše putování Prahou jsme zakončili na Václavském náměstí.
Bylo to náročné nejen poznáváním našeho velkoměsta, ale byl to i fyzický výkon – ušli jsme po pražské dlažbě celkem 32 km za tři dny. A to je už celkem velmi dobrý turistický výkon!

Mgr. Štěpánka Procházková