Zdravá snídaně se společností Kaufland

Středa 21.01.2015

Naše škola uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. v červnu roku 2014. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat zejména v oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému školy, v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdravé výživy, seznámení žáků školy, popř. jejich zákonných zástupců s fungováním moderního maloobchodního podniku a dalších hospodářsko-ekonomických oblastech.
Ve středu 21. ledna 2015 proběhla další akce společnosti Kaufland v naší škole. Zástupci řetězce připravili pro žáky 4. ročníku přednášku o zdravé výživě. Interaktivní formou si žáci sami mohli sestavit vlastní zdravou snídani. Součástí přednášky bylo také předání balíčků všem přítomným žákům.