Den otevřených dveří

Úterý 12.01.2016

V úterý 12. ledna 2016 a v sobotu 16. ledna 2016 proběhly na naší škole dny otevřených dveří. V úterý byl den otevřených dveří již tradičně spojen s prezentacemi zástupců různých společností a proběhly také besedy v rámci dopravní výchovy a bezpečnosti a ochrany zdraví. Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze seznámila žáky 4.ročníku s možnostmi studia na této vysoké škole.