Semináře eTwinning I a II

Středa 27.11.2013
Na naší škole proběhly ve dnech 9. listopadu 2013 a 23. listopadu 2013 pod vedením zkušených lektorek paní Mgr. M. Borovcové a paní Mgr. M. Filipi dva semináře o iniciativě eTwininnig – komunita škol v Evropě.
 
Semináře byly určen všem učitelům MŠ, ZŠ a SŠ, kteří se chtějí zapojit do tvorby mezinárodních vzdělávacích projektů na dálku. eTwinning je komunita více než 200000 evropských učitelů, kteří společně se svými žáky nejen pracují na projektech, ale také diskutují o nových metodách výuky, sdílejí výukové materiály a vzdělávají se. K práci na projektech slouží bezpečné a uživatelsky příjemné prostředí virtuální třídy Twinspace.
 
Seminář pro začátečníky je vhodný zejména pro učitele, kteří s eTwinningem teprve začínají a chtěli by se tak zapojit do mezinárodní spolupráce škol a projektové výuky. Seminář praktickým způsobem uvádí do prostředí internetového portálu eTwinning. Učitelé se naučí, jak využívat portál pro inspiraci při tvorbě projektu, komunikaci s ostatními zaregistrovanými učiteli, jak vyhledávat partnera pro projekt eTwinning a seznámí se i s prostředím virtuální třídy Twinspace. Seminář je doplněn prezentací úspěšných projektů eTwinning. Účastníci se dozví základní metodická pravidla řízení projektu eTwinning, principy projektového vyučování, bezpečnosti na internetu v on-line projektech a další.
 
Metodický seminář pro pokročilé je zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti mezinárodní spolupráce žáků i učitelů v rámci Evropy. Je určen všem pedagogickým pracovníkům typu MŠ, ZŠ a SŠ vzdělávajících žáky a studenty ve věku 5 – 19 let, kteří již zahájili spolupráci s některou z evropských škol. Na semináři se účastníci naučí využívat pracovního prostředí TwinSpace a pracovat s vybranými ICT nástroji (např. práce s fotkou, blog, podcasting, animace, wiki, videokonference, tvorba jednoduchých webových stránek a jiné), které lze v mezinárodním projektu využít. Obsahem semináře jsou následující témata: bezpečnost na internetu, praktické ukázky realizovaných projektů, rozvoj metodiky vzdělávacích projektů (typy aktivit žáků a učitelů v rámci projektu, formy prezentace výstupů projektu), evaluace a diseminace výsledků projektu. Všechny postupy a nástroje si mohou učitelé vyzkoušet prakticky u PC.