Spolupráce se společností Kaufland Česká republika v.o.s.

Úterý 23.09.214

Naše škola uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. v červnu roku 2014. První prezentace zástupci společnosti proběhla v úterý 23. září 2014. Žáci třídy 1.A vyslechli zajímavou přednášku o vzniku a fungování filiálek v České republice a ve Svitavách.

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat zejména v oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému školy, v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdravé výživy, seznámení žáků školy, popř. jejich zákonných zástupců s fungováním moderního maloobchodního podniku a dalších hospodářsko-ekonomických oblastech.

Vzájemná spolupráce:
  • exkurze žáků, studentů a učitelů školy do objektů Kauflandu (filiálek, centrálních skladů, masozávodu)
  • seznámení žáků a studentů školy s fungováním moderní obchodní firmy, příp. zapojení do praktické výuky
  • zdravé snídaně pro žáky a studenty
  • odborné přednášky o zdravé výživě

Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy