Svitavský ekonomický tým nejlepší v kraji

EKO tým

Středa 01.10.2014

Trochu s obavami jsme se 1. října vydali do Chocně, kde se konala krajská soutěž Ekonomický tým 2014. Naši školu jela reprezentovat dvě družstva, dívčí a chlapecké, soutěžilo celkem deset týmů ze všech obchodních akademií Pardubického kraje.
Nejprve jsme všichni absolvovali odborný test, celkem 75 otázek z různých ekonomických oblastí. Následovala scénka na téma „Jak zabezpečit své dítě do budoucna“, která měla prověřit naši finanční gramotnost. Ukázalo se, že naši kluci jsou opravdu dobří herci a ne nadarmo v předchozích letech sklízeli potlesk spolužáků na tradičních vánočních akademiích. V této části soutěže excelovali, jejich scénka byla nejlepší. Ale i my jsme se snažily ze všech sil. Po několikahodinovém úsilí byly vyhlášeny výsledky a my jsme se dozvěděly, že díky vyrovnanému výkonu v obou částech jsme zvítězily a staly se nejlepším ekonomickým týmem Pardubického kraje. A to znamená i postup do celostátního finále, které se bude konat 9. listopadu 2014 v Jihlavě.
 
Jana Báčová, Zdenka Dostálová a Nikola Radová, 4. A  OA a VOŠE Svitavy
 
Všem žákům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy. Vyučujícím, patří poděkování za jejich perfektní přípravu.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy