Procházíte kategorii: Aktuality

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Čtvrtek 05.02.2015

Dne 5. února 2015  se  v budově  Obchodní  akademie a VOŠE  Svitavy  uskutečnilo  okresní  kolo 41. ročníku olympiády v českém jazyce ve  II. kategorii. Do soutěže se přihlásilo 23 soutěžících ze školních kol, kterých se podle údajů zúčastnilo celkem 198 studentů z 11 středních škol. Do okresního kola 5. 2. 2015  se přihlásilo 23 soutěžících z 5 gymnázií a 6 středních odborných škol z celého okresu, nakonec soutěžilo 22 žáků. Studenti řešili 5 úkolů a psali slohovou práci. Celkový možný počet bodů z obou částí byl dohromady 33. Soutěž proběhla ve velmi klidné a příjemné atmosféře, porota se shodla na tom, že studenti projevili  tvůrčí přístup k úkolům.

Do krajského kola, které se koná ve dnech 9. – 10. dubna 2015 v Pardubicích, postupují tři nejlepší řešitelé:

  1. Natálie Císařová z gymnázia ve Svitavách
  2. Jakub Olšán z gymnázia ve Svitavách
  3. Marek Rejent z gymnázia v Litomyšli

Vítězům gratuluji a přeji hodně úspěchů v krajském kole, ostatním soutěžícím děkuji za účast v soutěži.

Mgr. Štěpánka Procházková,

garant okresního kola II. kategorie

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto

Čtvrtek 05.02.2015

Výsledky

Soutěž „Má dáti/Dal“

Středa 21.01.2015

Ve dnech 21. a 22. ledna se uskutečnil ve Znojmě devátý ročník celostátní soutěže v účetnictví Má dáti/Dal. Soutěže se zúčastnilo 117 studentů z 56 škol. Naši školu reprezentovaly dvě studentky ze třídy 4.A. Cílem bylo umístění v první třetině výsledkové listiny. Helena Čapková skončila na pěkném čtyřicátém místě a Zdeňka Dostálová na devadesátém devátém místě. V pořadí škol jsme se umístili na třicátém šestém místě.

Ing. Dagmar Čapková

Zdravá snídaně se společností Kaufland

Středa 21.01.2015

Naše škola uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. v červnu roku 2014. Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat zejména v oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému školy, v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdravé výživy, seznámení žáků školy, popř. jejich zákonných zástupců s fungováním moderního maloobchodního podniku a dalších hospodářsko-ekonomických oblastech.
Ve středu 21. ledna 2015 proběhla další akce společnosti Kaufland v naší škole. Zástupci řetězce připravili pro žáky 4. ročníku přednášku o zdravé výživě. Interaktivní formou si žáci sami mohli sestavit vlastní zdravou snídani. Součástí přednášky bylo také předání balíčků všem přítomným žákům.

Den otevřených dveří spojený s prezentací firem

Úterý 13.01.2015

V úterý 13. ledna 2015 proběhl na naší škole tradiční den otevřených dveří. Zájemci o studium si společně s rodiči prohlédli prostory školy a domova mládeže. V rámci dne otevřených dveří proběhl také projektový den, při kterém se prezentovaly některé společnosti. O studiu na vysoké škole informovali studenty zástupci z Univerzity Hradec Králové.

   

                                

Vánoční akademie

Pátek 19.12.2014

Exkurze do České televize

Pondělí 24.11.2014

V pondělí 24. listopadu 2014 navštívili studenti Vyšší odborné školy ekonomické Českou televizi. Na Kavčích Horách v Praze se seznámili s organizační strukturou a financováním této veřejnoprávní organizace, prohlédli si zázemí a televizní studia. Měli možnost zažít natáčení některých pořadů (Sama doma, Kouzelná školka, sitkom Marta a Věra), přípravu dekorací pro nový seriál a také si vyzkoušet moderování zpráv s využitím čtecího zařízení  a práci s kamerou. Bonusem bylo potkávání tváří, známých z televizní obrazovky.

 

Náš Ekonomický tým třetí v republice

Úterý 09.12.2014

V úterý 9. 12. 2014 uspořádala OA, SZŠ a SOŠS Jihlava republikové finále odborné ekonomické soutěže Ekonomický tým 2014. Odbornými garanty byly Asociace obchodních akademií, Vysoká škola ekonomická Praha a Obchodní akademie v Praze 10, Heroldovy sady. Jihlavského finále se zúčastnilo 20 tříčlenných týmů, jež úspěšně absolvovaly krajská kola. První finálovou disciplínou byla tvorba projektové práce, již ohodnotila odborná komise z VŠE Praha. Dalšími disciplínami byly test o 80 otázkách z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologií a prezentace tématu z oblasti ekonomiky. Téma finalisté předem neznali, vylosovali si ho a na jeho přípravu měli 30 minut. Poté jej před odbornou komisí po dobu 10 minut prezentovali. Družstvo naší školy obsadilo třetí příčku.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Y3S1nzqdkZI

Exkurze do distribučního centra společnosti Kaufland

Pátek 21.11.2014

Studenti 3.A využili pozvání firmy Kaufland a absolvovali exkurzi v distribučním centru v Olomouci. Jedná se o jedno ze dvou center v naší republice. Centrum dodává zboží do všech prodejen na našem území i do několika zemí východní Evropy. Přerozdělování zásob je na špičkové úrovni a manipulace ve skladu určitého zmrazeného zboží je dokonce plně robotizována.

Projektový den

Úterý 04.11.2014

V rámci dne otevřených dveří v úterý 4. listopadu 2014 proběhl na naší škole projektový den, při kterém se prezentovaly následující společnosti:

Logo Komerční bankyPartners logoFile:Logo Kaufland.svg         

 

Přednášku na téma Bankovnictví v teorii a praxi přednesl pan Bc. Jan Nouza, ředitel KB Svitavy.
Firmu Fibertex Nonwovens představil pan Ing. Roman Kalvoda, Plant Manager firmy.