Procházíte kategorii: Aktuality

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení žáci,

pro přijímací řízení na střední školy vyhlásilo MŠMT pilotní projekt, jehož smyslem je změna a zjednodušení přijímacích zkoušek.

Naše škola se do tohoto projektu přihlásila. Místo známých SCIO testů budete dělat centrálně zadávané jednotné testy MŠMT pouze z ČJ a MAT.

Obchodní akademie Vám nabízí přípravu, jak zájemcům o studium na naší škole, tak i zájemcům  o studium na jiných středních školách.

Pro zájemce o studium na střední škole nabízíme

 • zaregistrujte se níže
 • svojí registrací se přihlásíte do přípravného elektronického kurzu, který je bezplatný
 • na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám budou zasílána cvičná zadání příkladů a úkolů z MAT a ČJ včetně jejich výsledků
 • smyslem této nabídky je seznámit zájemce s novým typem testů, se kterými se mohou u přijímacího řízení setkat

Odešlete registrační formulář

Jméno:

Příjmení:

Obec:

E-mail:

captcha


Vyhlášení voleb do školských rad

Středa 12.11.2014

 O Z N Á M E N Í

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 vyhlašuje termín voleb členů školské rady při:

1.Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a pedagogických pracovníků,

2.Vyšší odborné škole ekonomické, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zletilých studentů a pedagogických pracovníků.

Termín: úterý 16. prosince 2014

Čas: 15:00

Místo: budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

 

Den otevřených dveří

Úterý 04.11.2014

Vážení,

v rámci dne otevřených dveří můžete navštívit nejenom naší školu a domov mládeže, ale zúčastnit se i doprovodného programu, ve kterém se budou prezentovat následující společnosti:

 Logo Komerční banky Partners logo File:Logo Kaufland.svg         
 
Přednášet na téma Bankovnictví v teorii a praxi bude pan Bc. Jan Nouza, ředitel KB Svitavy, od 09:50 do 10:35 a od 10:40 do 11:25.
Firmu Fibertex Nonwovens představí pan Ing. Roman Kalvoda, Plant Manager firmy, od 09:50.
Prezentovat se dále budou společnosti Partners a Kaufland.
 

 

Přijímací řízení v roce 2015 na Obchodní akademii ve Svitavách

Pondělí 13.10.2014

Více zde.

Směrnice ředitele školy a kritéria přijímacího řízení

 

 

Absolutoria 2015

Aktuální informace naleznete – zde.

Maturita 2015

Aktuální informace naleznete – zde.

 
 
 

 

Projekt „INTERES“

Pondělí 08.09.2014

V rámci výzvy č. 51 „Tablety do škol“ realizujeme společně s MU Brno projekt nazvaný „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“. Do projektu je kromě naší školy partnersky zapojeno dalších 34 škol. Krajově je náš projekt lokalizován do Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, na Vysočinu a do Zlínského kraje. Rozpočet projektu je více než 23 milionů korun. Učitelé včetně managementu budou proškoleni v práci s dotykovými zařízeními, které v rámci projektu také nakoupíme.

Projekt „Učíme se celý život“

Pondělí 08.09.2014

V rámci výzvy č. 50 uzavřela naše škola smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku se společností ARS rozvojová agentura, s.r.o., Olomouc. Společně se společností ARS, OA Olomouc a OA Šumperk realizujeme projekt „Učíme se celý život“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt reaguje na potřebu zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel v zájmových regionech: Šumpersko, Bruntálsko, Olomoucko a Svitavsko. Podstatou projektu je proškolení místních obyvatel ve vybraných lokalitách v základních dovednostech, které jsou nezbytné v běžném životě a které současně i zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce (právní, finanční, počítačové, spotřebitelské, základy podnikání). Projekt bude realizován se spolupracujícími subjekty, základními školami, místními akčními skupinami a obcemi v zájmových regionech.

Přehled vzdělávacích programů

 • P1 – Neznalost zákona neomlouvá aneb je zapotřebí znát svá práva a povinnosti! – nový občanský zákoník
 • P2 – Finance pod kontrolou aneb jak na dluhy, úvěry a exekuce! – finanční gramotnost
 • P3 – Počítač a internet nám ušetří čas a peníze! – ICT gramotnost
 • P4 – Podnikání není věda – podnikatelská gramotnost
 • P5 – Náš zákazník, náš pán? Jak na nekalé praktiky obchodníků! – spotřebitelská gramotnost
Realizace kurzů
V případě, že se ve Vaší obci najde minimálně 8 zájemců o nabízený vzdělávací program, stačí nás kontaktovat na tel. čísle 733 771 294 nebo na e-mailu pv@oa.svitavy.cz a my se Vám ozveme s nabídkou termínů.
 
Ukončené kurzy (obec/vzdělávací program)
 • Pustá Kamenice/P3
 • Koclířov/P5, P4
 • Chornice/P4

Adaptační kurz 1.A

Středa 01.10.2014

Ve dnech 30.09. – 01.10. 2014 absolvovali žáci 1.A dvoudenní adaptační program „Musíme si pomáhat“ v Březové nad Svitavou. Akce se konala za účasti metodika školní prevence a třídní učitelky 1.A  Mgr. Lady Markové a Mgr. Vladimíry Matoušové. Adaptační program byl zaměřen na psychiku žáků, mezilidské vztahy, kvalitní využití volného času a výchovu ke zdravému stylu. Základní metodou kurzu byla zážitková pedagogika, kterou si studenti mohli vyzkoušet v praxi formou her, diskusí a reflexí na dané téma. 

 Mgr. Lada Marková, OA a VOŠE Svitavy           

Příspěvky žáků

Jak už to bývá zvykem, přijdeme do prvního ročníku a v něm nás čeká spousta nových lidí, věcí, zmatek. Nevíme, jak se kdo jmenuje, ani odkud je. A právě k tomuto slouží adaptační kurz, kde bychom se měli všichni navzájem více poznat. Ani naše třída nebyla výjimkou, i když jsme na adapťák vyrazili až na konci září. Podle některých učitelů jsme prý byli “zadaptovaní” až dost, ale my si to nemohli nechat ujít. Vyrazili jsme tedy v úterý ráno vlakem společně s paní učitelkou Matoušovou a Markovou do Březové nad Svitavou v plném počtu ­ 33 žáků. Po krátké pauze, kdy jsme se ubytovali na “POHODĚ” , jsme ihned začali s venkovními aktivitami. Začali jsme zlehka – „Kolébkou důvěry“, abychom si prověřili, jestli svým spolužákům můžeme věřit. Na stejném principu byly i další hry s názvem „Ulička důvěry“ či „Pád důvěry”. Tyto aktivity už některým dělaly menší problém. Nakonec jsme to všichni samozřejmě zvládli a těšili se na další hry. Kámen úrazu přišel, když jsme měli navzájem říkat jména kamarádů. Někteří (včetně pedagogického dozoru) totiž ani po měsíci neznali křestní jména či příjmení celé třídy, takže jsme si to museli trochu ujasnit. I to se nám podařilo a my už se těšili na oběd, po kterém jsme měli zasloužený polední klid. Ale co si budeme nalhávat, klid na ubytovně opravdu nebyl. Ze všech sršela energie, se kterou jsme se po druhé hodině odpolední vrhli na další aktivity. Program pokračoval až do večeře. Některé hry byly opět venku, některé uvnitř ve společenské místnosti, kde jsme společně trávili poměrně dost času i díky deštivému středečnímu počasí. Po večeři jsme měli na chvilku osobní volno a poté následoval večerní program a zábava. Večerka byla stanovena na 22:30, kterou si ale někteří protáhli povídáním na pokojích až do brzkých ranních hodin. Chtěli jsme si to ale užít na plno, a tak jsme ve středu ráno nelenili a vrhli se na další aktivity. Strávili jsme spolu tedy jako výborný kolektiv ještě celé dopoledne a odpoledne. Program skončil ve 14:30 a my se vydali na vlak. Ve Svitavách jsme se rozloučili a rozešli se každý po svých. Za celou třídu určitě můžu říct, že to byl skvělý zážitek, a doufáme, že takových bude více! :)

Tereza Petříková, 1.A

Ve dnech 30.9.-1.10.2014 se uskutečnil adaptační kurz 1.A v Březové nad Svitavou v penzionu Pohoda za účasti paní učitelky Markové a Matoušové. Absolvovali jsme různé seznamovací hry a psychohrátky – mezi nejzábavnější patřil „Pád důvěry“. Žáci si zpestřili nabitý program i vlastní zábavou, např.: kluci se převlékli za holky, pochutnali jsme si na čokoládovém fondue s ovocem a popřáli jsme spolužačce Denise k 16. narozeninám, které jsme s ní řádně večer za účasti pedagogického dozoru oslavili. Noc byla v klidu a druhý den odpoledne jsme se vrátili plni zážitků – zadaptovaní domů.           

Názory žáků: „Líbilo se mi to a bylo to fajn, alespoň jsme se líp poznali.“

„Super, nejlepší byl Pád důvěry a mohl být delší adapťák.“

„Některé aktivity mě bavily víc, některé méně. Jinak super.“

„Fakt dobrý, adapťák mohl být na delší dobu.“  

Matěj Richter, 1.A

 

Svitavský ekonomický tým nejlepší v kraji

EKO tým

Středa 01.10.2014

Trochu s obavami jsme se 1. října vydali do Chocně, kde se konala krajská soutěž Ekonomický tým 2014. Naši školu jela reprezentovat dvě družstva, dívčí a chlapecké, soutěžilo celkem deset týmů ze všech obchodních akademií Pardubického kraje.
Nejprve jsme všichni absolvovali odborný test, celkem 75 otázek z různých ekonomických oblastí. Následovala scénka na téma „Jak zabezpečit své dítě do budoucna“, která měla prověřit naši finanční gramotnost. Ukázalo se, že naši kluci jsou opravdu dobří herci a ne nadarmo v předchozích letech sklízeli potlesk spolužáků na tradičních vánočních akademiích. V této části soutěže excelovali, jejich scénka byla nejlepší. Ale i my jsme se snažily ze všech sil. Po několikahodinovém úsilí byly vyhlášeny výsledky a my jsme se dozvěděly, že díky vyrovnanému výkonu v obou částech jsme zvítězily a staly se nejlepším ekonomickým týmem Pardubického kraje. A to znamená i postup do celostátního finále, které se bude konat 9. listopadu 2014 v Jihlavě.
 
Jana Báčová, Zdenka Dostálová a Nikola Radová, 4. A  OA a VOŠE Svitavy
 
Všem žákům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy. Vyučujícím, patří poděkování za jejich perfektní přípravu.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy