„Sportovní třída“ a „tradiční třída“ – informace pro uchazeče o studium

Pátek 10.01.2014
Podrobnější informace o sportovní třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy i tradiční třídě, které se budou otevírat na Obchodní akademii ve Svitavách ve školním roce 2014/2015 naleznete na odkazu:

Sportovní a tradiční třída