Přímé výukové aktivity pro maturanty v týdnu od 18. do 22. 5. 2020

Výukové aktivity4

Také v týdnu od 18. do 22. 5. 2020 připravila obchodní akademie pro své maturanty přímé výukové aktivity v budově školy. Všechna hygienická a bezpečnostní opatření, která byla zveřejněna pro první týden těchto aktivit (od 11. 5.) ZDE – roušky, dezinfekce, rozestupy před školou i ve škole, rizikové faktory atd. atd., platí nadále i při dalších výukových aktivitách ve škole od 18. 5. 2020. Tiskopis čestného prohlášení (ZDE)  žák předává ve škole od 11. 5.  jen při prvním vstupu do školy, při dalších aktivitách již nemusí, povinen je však v duchu znění prohlášení nahlásit jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu a stavu v rodině. Žákům-maturantům již nebude přihlašovací dotazník zaslán mailem, žáci třídy 4. A ho najdou ZDE a žáci 4. B ZDE. Pokud bude mít žák zájem zúčastnit se přímých výukových aktivit ve škole, musí dotazník vyplnit a odeslat nejpozději do středy 13. 5. 2020 do 18:00 hodin. Zde je dotazník i ve formě QR kódu: pro 4. A ZDE, pro 4. B ZDE.