Okresní kolo olympiády v českém jazyce, II. kategorie

Pátek 07.02.2014

6. února 2014  se  v budově  Obchodní  akademie a VOŠE  Svitavy  uskutečnilo  okresní  kolo 40. ročníku olympiády v českém jazyce ve  II. kategorii.

Do soutěže se přihlásilo 23 soutěžících ze školních kol, kterých se podle údajů zúčastnilo celkem 197 studentů z 11 středních škol. Do okresního kola 6. 2. 2014  se přihlásilo 23 soutěžících z 5 gymnázií a 6 středních odborných škol z celého okresu, nakonec soutěžilo 20 žáků. Studenti řešili 5 úkolů a psali slohovou práci. Celkový možný počet bodů z obou částí byl dohromady 30. Soutěž proběhla ve velmi klidné a příjemné atmosféře, porota se shodla na tom, že studenti projevili  tvůrčí přístup k úkolům a že úroveň ve slohové části se velmi zlepšila oproti minulým ročníkům.
Do krajského kola, které se koná ve dnech 9. – 10. dubna 2014 v Pardubicích, postupují tři nejlepší řešitelky:
1. Lucie Černá  z gymnázia v Moravské  Třebové
2. Eliška Hajská  z gymnázia ve Svitavách
3. Mariana Adamczyková  z VOŠP a SPGŠ v Litomyšli
.
Vítězkám gratuluji a přeji hodně úspěchů v krajském kole, ostatním soutěžícím děkuji za účast v soutěži. (Foto Š. Procházková)

Mgr. Štěpánka Procházková
garant okresního kola II. kategorie