Místo čertů přišly na obchodku upírky

Středa 05.12.2012
Ve středu 5. prosince dorazily na naši školu zvláštní bytosti. Nebyla to však trojice, kterou by vzhledem k datu v kalendáři bylo logické očekávat – tedy Mikuláš s čerty a anděly, ale postupně se před žáky a studenty všech ročníků OA a VOŠE Svitavy postavily dvě půvabné upírky – slečny Hartmanová a Tenorová, pracovnice místní transfuzní stanice.

V rámci prezentace seznámily pozorné a vyptávající se posluchače s podmínkami, za nichž je možné stát se v České republice dobrovolným dárcem krve. Podrobně také vysvětlily, co všechno se s krví po odběru děje a k čemu slouží.
Vzhledem k tomu, že současná populace dárců krve stárne a ubývá, bylo toto setkání s mladými lidmi možností, jak je přesvědčit, aby se něco vlastně docela obyčejného, jako je trochu déle trvající odběr krve, stalo samozřejmou součástí jejich života… Snad se to povedlo! 

Mgr. Ilona Snášilová, Mgr. Irena Brixová