Přijímací řízení na VOŠE

Čtvrtek 27.08.2015

 Ve čtvrtek 27. srpna 2015 proběhne v učebně EKO1 od 08:00 druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt

Podzim 2015

V rámci výzvy 56 zajišťujeme pro žáky naší školy jazykově-vzdělávací pobyty do Anglie a Německa. Pobyty budou zcela hrazeny z poskytnuté dotace. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Výběrové řízení – výzva 56

Pondělí 10.08.2015

Název programu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2500
Název projektu: Rozvoj jazykových kompetencí na OA Svitavy
Název zakázky: Zajištění jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky OA Svitavy
 • Datum vyhlášení veřejné zakázky: 10.08.2015
 • Ukončení příjmu nabídek: 25.08.2015

Dokumentace - zde.

Kurzy účetnictví pro veřejnost

Září 2015

Kurzy účetnictví a podnikání pro veřejnost

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická ve Svitavách nabízí ve školním roce 2015/2016 tyto odborné kurzy:

 • Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) - rozsah 150 hodin
 • Daňová evidence – rozsah 40 hodin
 • Mzdové účetnictví  – rozsah 40 hodin
 • Základy podnikání – rozsah 120 hodin

Všechny kurzy jsou akreditované.

Kontakt: Ing. Marcela Ducháčková, Marcela.duchackova@seznam.cz, 739 044 832

Kurz kresby a malby pro veřejnost

Čtvrtek 10.09.2015

Kurz kresby a malby pro studenty a dospělé 

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme Kurz kresby a malby pro studenty a dospělé pod vedením Ing. Dagmar Němcové, učitelky a malířky, která již několik let vede obdobný kurz  v Centru volného času Mozaika v Poličce.

Vyučuje se zde kresba a malba pastelkami, suchým pastelem, akvarelem a akrylovými barvami. Probírá se teorie barev, automatická kresba, malba portrétu, krajiny, květin, zvířat, abstrakcí. Cílem je rozvoj tvořivosti, zručnosti, osvojení různých výtvarných technik a nalezení vlastního výtvarného výrazu

Výuka bude probíhat v prostorách Obchodní akademie Svitavy:

 • od poloviny září v celkovém rozsahu 10 lekcí po 3 hodinách
 • vždy ve čtvrtek od 17.00 do 20.00
 • 1. lekce začíná 10. září 2015 v 17.00
 • skupina min. 8 osob

Cena kurzu:         dospělí      1.700,- Kč, tj. 170,- Kč/ lekce

                               studenti       900,- Kč, tj. 90,- Kč/lekce

Platí se jednorázově před 1. lekcí.

Zájemci se mohou přihlásit :

 • tel. 723 083 280, Ing. Dagmar Němcová
 • mailem: nemcovadag@email.cz

Sportovní den a grilovačka s Kauflandem

Úterý 23.06.2015

V úterý 23. června 2015 proběhl tradiční sportovní den v areálu školy. Letos poprvé s přispěním našeho partnera společnosti Kaufland, jejíž zaměstnanci pro nás celé dopoledne připravovali chutné občerstvení. Děkujeme. 

Byli jsme v Londýně

Středa 17.06.2015

Od 17.06. do 21.06.2015 navštívili žáci naší školy Londýn.

Výšší studium slaví ve Svitavách dvacetiny

Návštěva Osvětimi

Pondělí 15.06.2015

V pondělí 15. 6. 2015 se zájemci z 1. až 3. ročníku OA a VOŠE ve Svitavách zúčastnili historické exkurze do památníku v Osvětimi. Během prohlídky koncentračního tábora v Osvětimi vyslechli od průvodkyní velmi vyčerpávající informace o životě a  utrpení vězňů, prohlédli si několik vězeňských baráků, kde jsou v expozicích fotografie a předměty (kufry, vlasy, boty, hrnce, protézy) lidí, kteří zde byli vězněni. Slyšeli vyprávět  mnoho konkrétních příběhů  mužů, žen a dětí, kteří peklem v Osvětimi prošli. Po prohlídce prvního tábora v Osvětimi se přesunuli do areálu vyhlazovacího tábora Březinka. Tady ještě ve větším rozměru na všechny zapůsobila hrůznost, které byli lidé vůči lidem schopni. Prošli  branou smrti, rampou, kde docházelo k selekci na ty, kteří jsou schopni ještě pracovat a kteří půjdou rovnou na smrt, a došli až k troskám plynových komor a krematorií, kde končil život statisíců obětí. U památníku, u  česky psané tabulky připomínající oběti, zapálili žáci na památku všech mrtvých svíčky. Z Osvětimi všichni odjížděli s velmi silnými dojmy.

Letos 27. ledna uplynulo 70 let od osvobození vězňů v Osvětimi. Nejen všichni návštěvníci památníku by si měli uvědomit, jaké zlo bylo v Osvětimi na lidech pácháno, a měli by žít a chovat se tak, aby se to již nikdy neopakovalo.

Foto a text Mgr. Štěpánka Procházková

 

Kurzy německého jazyka pro veřejnost

Září 2015

Kurzy německého jazyka pro veřejnost

Ve školním roce 2015/2016 nabízíme následující kurzy německého jazyka:

 • začátečníci (gramatika + konverzace)
 • středně pokročilí (gramatika + konverzace)
 • konverzace pro pokročilé (práce s texty, základy obchodní němčiny)
Výuka bude probíhat v prostorách Obchodní akademie Svitavy:
 • od začátku října do poloviny května v celkovém rozsahu 100 hodin
 • den a čas konání budou upřesněny po domluvě se zájemci
 • skupina min. 8 osob

Cena kurzu:               5.000,- Kč, tj. 50,- Kč/hodina

Platba může proběhnout jednorázově nebo ve dvou splátkách v říjnu a únoru vždy 2.500,- Kč

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na sekretariátu OA a VOŠE Svitavy:

Přihlášky lze podávat do konce září.