Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV

Neděle 11.11.2012
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.

Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev OVOV.

Dne 17.10.2012 proběhla beseda a metodika na OA a VOŠE Svitavy. Za účasti olympioničky Heleny Fuchsové (OH 1996 Atlanta, OH 2000 Sydney) byl také představen sportovní projekt OVOV. Akce se zúčastnilo 100 studentů, kteří si v průběhu besedy vyzkoušeli některé disciplíny projektu jako jsou – skok přes švihadlo, trojskok, dribling, leh-sed a kliky. Na závěr besedy proběhla autogramiáda našeho hosta. Po besedě se konal metodický seminář pro 12 učitelů místních i okolních škol.