Žáci 2. ročníku v projektu Týden mediální výchovy

IMG-20190603-WA0000 Studentky v newroomu Economia IMG-20190603-WA0002 20190603_125157_resized

Žáci 2. ročníku se opět letos zapojili do Týdne mediální výchovy. 3. 6. 2019 se vypravili do Prahy, kde jedna skupina navštívila redakci Aktuálně.cz.  Studenti si prohlédli  newsroom redakce, besedovali se šéfredaktorem panem J. Pazderkou o novinářské práci v médiích. Viděli přímé natáčení rozhovoru televize DVTV. Druhá skupina navštívila výstavu k 100. výročí vzniku České republiky v nově opravené historické budově Národního muzea. S lektorkou muzea procházeli výstavou, prohlíželi exponáty, které paní lektorka dávala do historických souvislostí. Studenti společně s ní zpracovávali pracovní listy. Obě skupiny využijí poznatky v procvičování publicistického stylu. Přečtete si článek N. Neuerové ZDE.

Text a foto Š. Procházková, I. Štrychová

Začaly poslední absolventské zkoušky VOŠE

Beze jména1Beze jména3

Poslední absolventské zkoušky VOŠE ve  vzdělávacím programu Účetnictví a finanční řízení podniku začaly ve škole 3. 6. 2019.

Žáci 2. ročníku OA na Mohyle míru

20190529_121333_resized

29. 5. 2019 žáci 2. ročníku završili dějepisné studium exkurzí. Nejdříve navštívili muzejní expozici o bitvě tří císařů z roku 1805 a pak si prohlédli Mohylu míru. Návštěva tohoto pietního místa určitě přispěla ke konkrétní představě každého z nás, jak velké to bylo válečné střetnutí, kolik mělo obětí a jaké mělo následky.      Mgr. Š. Procházková

Ústní maturitní zkoušky třídy 4. A začaly

4_A - 3 4_A - 4

V týdnu od 27. 5. 2019 probíhají na OA ústní maturitní zkoušky třídy 4. A.

A. Smolíková (3. B) osobností měsíce dubna

Osobnost měsíce - 04-2019 - SmolíkováOsobnost měsíce - 04-2019 - Smolíková - certifikát

Školní cenu Osobnost měsíce (za duben 2019) získala žákyně A. Smolíková (3. B) za úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole olympiády v českém jazyce (10. místo).

Rizika závislostí a nebezpečí kyberprostoru

aIMG_1906 aIMG_1904

Ve středu 22. 5. 2019 besedovali žáci 3. a 2. ročníků s PhDr. E. Stϋndlem, koordinátorem prevence kriminality města Svitavy. Žáci 3. ročníků se mohli zamyslet na základě fotografií pana J. Štrajta nad riziky, která s sebou přinášejí závislosti všeho druhu. Fotomateriál byl doplněn aktuálními informacemi lektora. Žáci 2. ročníků v první části besedy na téma – Nebezpečí kyberprostoru – zhlédli dokument „Seznamte se bezpečně aneb jak se chránit na internetu“. V další části žáci diskutovali o falešných identitách, kyberšikaně a dalších hrozbách, které se týkají oblíbených sociálních sítí.

PhDr. Hana Hejduková

Olympiáda v němčině na OA

NJ

Letos poprvé se konala ryze školní olympiáda v německém jazyce (květen 2019). Soutěžilo se ve třech jazykových kompetencích – porozumění textu, poslechové a gramatické. Úrovně byly nastaveny pro každý ročník zvlášť. Výsledky:

1. ročník – 1. Tereza Kropáčková, 2. Eliška Cardová, 3. Nela Doleželová

2. ročník – 1. Zuzana Janderová, 2. Nela Neuerová, 3. Michaela Skalická a Klára Stuchlíková

3. ročník – 1. Diana Macková, 2. Adéla Smolíková a Kája Mužíková

Majáles 2019

Majáles OA

Tradiční květnovou studentskou akcí je SVITAVSKÝ MAJÁLES (17. 5. 2019). K výrazným maskám patřily ty z obchodní akademie – české a světové osobnosti. Poznáte je i bez zvětšení cedulek? Další fotografie dalších "masek" najdete ve Fotogalerii (ZDE).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Přinášíme výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2019/2020. Podle kritérií (ZDE) budou přijati na doplnění počtu žáků jedné třídy 2 uchazeči. ZDE najdete výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů, seznam přijatých uchazečů a také výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 2. kole přijímacího řízení. Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno na sekretariátu školy (v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47, Svitavy) takto: 20. 5. 2019 od 9:30 do 12:00 a 21. 5. 2019 od 7:30 do 12:00, následně bude zasláno poštou pouze nepřijatým uchazečům o studium. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přípravné kurzy AJ a NJ – Cambridge a Goethe-Zertifikat

Státní jazyková škola při svitavském gymnáziu a obchodní akademie zajišťuje přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám němčiny Goethe-Zertifikat (v úrovních A0, A1, A2, B1) a angličtiny Cambridge English v úrovních KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1).  Zabezpečuje také mezinárodní zkoušky Cambridge English (ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K.) a mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat. Další informace najdete ZDE.