Basketbalistky získaly školní cenu Osobnost měsíce za březen 2019

IMG_1574 aIMG_1467Školní cenu Osobnost měsíce (za březen 2019) získal tým basketbalistek, a to za 2. místo v basketbalovém turnaji v rámci Svitavské středoškolské ligy.

Praktická maturitní zkouška

PZ1PZ3PZ2PZ4

Ve dnech 15. a 16. dubna 2019 skládali maturanti ze 4. A praktickou maturitní zkoušku.

Úspěch sportovkyň obchodní akademie

D- celkové 1 místo D- celkové 1 místo - tým

Dvojitý úspěch slavili sportovci svitavské obchodní akademie. 15. dubna 2019 sehráli poslední turnaj v rámci Svitavské středoškolské ligy (tentokrát ve futsalu) – dívky v turnaji zvítězily, chlapci byli čtvrtí. A právě ono 1. místo přivedlo do celkového vítězství dívek OA v celoročním sportovním klání. Děvčata celkově vyhrála Svitavskou středoškolskou ligu! Chlapci skončili na celkovém 4. místě.

Volitelné předměty ve 4. ročníku – žák volí jeden seminář

Občanský a společenskovědní seminář. Seminář navazuje na předmět Občanský a společenskovědní základ. Je určen primárně pro žáky, kteří se zajímají o společenské vědy, jazyky a kteří chtějí po maturitě dále pokračovat ve studiu humanitních (neekonomických) oborů. Seminář se soustředí na oblast filosofie a etiky, zároveň rozvíjí již získané poznatky nejen z předmětu Občanský a společenskovědní základ. Témata: úvod do filosofie, antická filosofie a etika, středověká filosofie a etika, novověk a humanismus, francouzské osvícenství, I. Kant a německá klasická filosofie, směry druhé poloviny 19. století a jejich dopad ve 20. století, etika, další pohledy na realitu a existenci.

Matematický seminář. Seminář obsahuje opakování učiva tak, jak jsou postaveny tematické celky pro státní maturitu z MAT. Žáci píší během roku originální maturitní testy. Seminář je vhodný pro studium na VŠ, kde je matematika nutná, např. ekonomické obory. Témata: číselné obory, algebraické výrazy, rovnice a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.

Přijímačky na obchodní akademii začaly

Přijímačky OA

V pátek 12. 4. 2019 začaly přijímačky na obchodní akademii (1. termín). Pokračují ještě v pondělí 15. 4. 2019 druhým termínem. Výsledky budou zveřejněny 29. 4. 2019. Prosíme uchazeče o studium a jejich rodiče, aby byli připraveni na to, že je vedení školy bude kontaktovat, a aby byli rozhodnuti o preferované škole v případě, že se dostanou na dvě školy. Pomohou těm, kteří škončí pod čarou…

Přijímačky na obchodní akademii se přiblížily

Aktualita OA

Den přijímacích zkoušek se přiblížil. Uchazeči o studium obchodní akademie testy v 1. termínu vykonají v pátek 12. 4. 2019, 2. termín je v pondělí 15. 4. 2019. Termíny, které se Vás týkají, a další informace máte uvedeny v pozvánkách, které jsme uchazečům posílali (škola pozvánky posílala s doručenkou). Ve všech případech se uchazeči o studium dostaví do budovy školy v době od 8:00 do 8:20 hodin (v 8:20 musí být žáci již na místech v učebnách). Rozpis učeben bude ve vestibulu školy, kde bude také k dispozici služba, která žákům poradí. V době testování rodiče nesmí být v budově školy. Obecné termíny a časy jednotlivých testů najdete ZDE (jen 1 uchazeč o studium na naší škole má časové navýšení pro konání zkoušky o 100%).  Přesné rozpisy a informace školy ke všem dnům jednotné přijímací zkoušky najdete ZDE. Důležité informace najdete také v informacích Cermatu  ZDE. Testy z matematiky skončí vždy okolo 10:00, následovat bude přestávka – žáci zůstávají v budově školy. Uchazeči během této přestávky mezi testy z MAT a ČJL nebudou moci opouštět poschodí (a už vůbec ne budovu školy). Pokud si do školy na onu přestávku přijdou pro své dítě rodiče a svůj úmysl odvést dítě ze školy po dobu přestávky nahlásí předem na ředitelství obchodní akademie, budou si moci své dítě na dobu přestávky odvést z budovy. V určenou dobu (v 10:45) musí být uchazeči připraveni v učebně na test z českého jazyka. Žáky si po skončení testu z ČJ (v cca 12:10) budou moci u vchodu do budovy převzít rodiče. Uvedené informace se týkají pouze uchazečů o studium na obchodní akademii. Informace pro uchazeče o studium na gymnáziu jsou na www.gy.svitavy.cz. Doporučujeme všem účastníkům přijímacích zkoušek nastudovat, jak správně vyplňovat záznamové archy testů a jakých chyb se vyvarovat – informace jsou ZDE.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 29. 4. 2019 po 12. hodině, a to na webových stránkách školy (web.oa.svitavy.cz) a na úřední desce u vchodu do školy. Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny pod registračními čísly, které žáci obdrželi v pozvánce k testování. Dne 28. dubna 2019 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Zákonný zástupce uvedený na přihlášce ke studiu se může následující pracovní den (29. 4. 2019) v době od 8.00 do 11.00  dostavit na sekretariát školy (budova gymnázia, Sokolovská 1638/1) a může nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí. Přijato bude maximálně 30 nejlepších účastníků přijímacího řízení (podle pořadí získaných bodů), ostatní budou takzvaně pod čarou a budou čekat na rozhodnutí těch, žáků, kteří sice přijatí byli, ale dají nakonec přednost studiu na jiné škole, kde budou také úspěšní. Upozorňujeme na podmínku, aby uchazeč dosáhl v testech z MAT a ČJL dohromady alespoň 20. Bude-li mít bodů méně, nemůže být přijat, i kdyby se místo uvolnilo. Testové sešity (zadání) se po vykonání zkoušky účastníkům testování vyberou. Pokud však  účastník testování nebo jeho zákonný zástupce má o testový sešit (zadání) zájem, může po skončení zkoušek požádat o jeho vydání.

Prosíme rodiče těch žáků, kteří budou přijati ke studiu, aby nám co nejdříve sdělili, zda jejich dítě ke studiu na naší škole nastoupí. V případě, že dají přednost jiné škole, uvolní se tak co nejdříve pozice pro přijetí žáka, který skončí pod čarou. Vedení školy se bude snažit být s rodiči v kontaktu.  V případě jakýchkoliv nejasností volejte okamžitě ředitelství školy: 603511743.

 

M. Zouhar zvítězil v SOČ

IMG_1252IMG_1264Zouhar Martin SOČ

Parádní výkon – student svitavské obchodní akademie Martin Zouhar zvítězil v okresním kole SOČ (Středoškolská odborná činnost) v oboru Ekonomika a řízení s prací "Základní nepodmíněný příjem v ekonomii". Postoupil tak do krajského kola.

Žáci 2. A a 2. B absolvují sportovně-turistický kurz

Lucký vrch

Sportovně-turistický kurz na Luckém vrchu absolvují ve dnech 23.  až 26. dubna 2019 žáci tříd 2. A a 2. B. Vedoucím kurzu je Mgr. Ilona Snášilová. Kompletní pokyny ke konání kurzu ZDE. Pokyny k jízdě na kole ZDE.

Návštěva absolventů školy (1993–1997)

Absolventi OA 1993-1997

Skupina absolventů školy (1993–1997) navštívila obchodní akademii 6. 4. 2019.

Další Snídaně s Kauflandem

Snídaně s Kauflandem2 Snídaně s Kauflandem3

Svitavská obchodní akademie řadu let spolupracuje v odborné rovině se společností Kaufland, jednou z příjemných akcí jsou tzv. snídaně s Kauflandem. Stalo se tak i 3. dubna 2019.