Turnaj o Pohár 17. listopadu

Úterý 18.1.2014

Ve 46. ročníku o Pohár 17. listopadu v basketbalu chlapců, který tradičně pořádá Gymnáziu Svitavy a který proběhl 18. listopadu 2014, obsadil náš tým 2. místo (vítězství obhájili basketbalisté z gymnázia a třetí místo obsadili chlapci z SOU ). Jde o jeden z nejstarších turnajů v regionu.

Mgr. Pavla Koudelková

 

Projektový den

Úterý 04.11.2014

V rámci dne otevřených dveří v úterý 4. listopadu 2014 proběhl na naší škole projektový den, při kterém se prezentovaly následující společnosti:

Logo Komerční bankyPartners logoFile:Logo Kaufland.svg         

 

Přednášku na téma Bankovnictví v teorii a praxi přednesl pan Bc. Jan Nouza, ředitel KB Svitavy.
Firmu Fibertex Nonwovens představil pan Ing. Roman Kalvoda, Plant Manager firmy.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení žáci,

pro přijímací řízení na střední školy vyhlásilo MŠMT pilotní projekt, jehož smyslem je změna a zjednodušení přijímacích zkoušek.

Naše škola se do tohoto projektu přihlásila. Místo známých SCIO testů budete dělat centrálně zadávané jednotné testy MŠMT pouze z ČJ a MAT.

Obchodní akademie Vám nabízí přípravu, jak zájemcům o studium na naší škole, tak i zájemcům  o studium na jiných středních školách.

Pro zájemce o studium na střední škole nabízíme

 • zaregistrujte se níže
 • svojí registrací se přihlásíte do přípravného elektronického kurzu, který je bezplatný
 • na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám budou zasílána cvičná zadání příkladů a úkolů z MAT a ČJ včetně jejich výsledků
 • smyslem této nabídky je seznámit zájemce s novým typem testů, se kterými se mohou u přijímacího řízení setkat

Odešlete registrační formulář

Jméno:

Příjmení:

Obec:

E-mail:

captcha


Vyhlášení voleb do školských rad

Středa 12.11.2014

 O Z N Á M E N Í

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 vyhlašuje termín voleb členů školské rady při:

1.Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a pedagogických pracovníků,

2.Vyšší odborné škole ekonomické, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zletilých studentů a pedagogických pracovníků.

Termín: úterý 16. prosince 2014

Čas: 15:00

Místo: budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

 

Den otevřených dveří

Úterý 04.11.2014

Vážení,

v rámci dne otevřených dveří můžete navštívit nejenom naší školu a domov mládeže, ale zúčastnit se i doprovodného programu, ve kterém se budou prezentovat následující společnosti:

 Logo Komerční banky Partners logo File:Logo Kaufland.svg         
 
Přednášet na téma Bankovnictví v teorii a praxi bude pan Bc. Jan Nouza, ředitel KB Svitavy, od 09:50 do 10:35 a od 10:40 do 11:25.
Firmu Fibertex Nonwovens představí pan Ing. Roman Kalvoda, Plant Manager firmy, od 09:50.
Prezentovat se dále budou společnosti Partners a Kaufland.
 

 

Přijímací řízení v roce 2015 na Obchodní akademii ve Svitavách

Pondělí 13.10.2014

Více zde.

Směrnice ředitele školy a kritéria přijímacího řízení

 

 

Absolutoria 2015

Aktuální informace naleznete – zde.

Maturita 2015

Aktuální informace naleznete – zde.

 
 
 

 

Projekt „INTERES“

Pondělí 08.09.2014

V rámci výzvy č. 51 „Tablety do škol“ realizujeme společně s MU Brno projekt nazvaný „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“. Do projektu je kromě naší školy partnersky zapojeno dalších 34 škol. Krajově je náš projekt lokalizován do Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, na Vysočinu a do Zlínského kraje. Rozpočet projektu je více než 23 milionů korun. Učitelé včetně managementu budou proškoleni v práci s dotykovými zařízeními, které v rámci projektu také nakoupíme.

Projekt „Učíme se celý život“

Pondělí 08.09.2014

V rámci výzvy č. 50 uzavřela naše škola smlouvu o partnerství bez finančního příspěvku se společností ARS rozvojová agentura, s.r.o., Olomouc. Společně se společností ARS, OA Olomouc a OA Šumperk realizujeme projekt „Učíme se celý život“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt reaguje na potřebu zvýšení kvality odborných a obecných kompetencí obyvatel v obcích do 2 tisíc obyvatel v zájmových regionech: Šumpersko, Bruntálsko, Olomoucko a Svitavsko. Podstatou projektu je proškolení místních obyvatel ve vybraných lokalitách v základních dovednostech, které jsou nezbytné v běžném životě a které současně i zvyšují jejich uplatnitelnost na trhu práce (právní, finanční, počítačové, spotřebitelské, základy podnikání). Projekt bude realizován se spolupracujícími subjekty, základními školami, místními akčními skupinami a obcemi v zájmových regionech.

Přehled vzdělávacích programů

 • P1 – Neznalost zákona neomlouvá aneb je zapotřebí znát svá práva a povinnosti! – nový občanský zákoník
 • P2 – Finance pod kontrolou aneb jak na dluhy, úvěry a exekuce! – finanční gramotnost
 • P3 – Počítač a internet nám ušetří čas a peníze! – ICT gramotnost
 • P4 – Podnikání není věda – podnikatelská gramotnost
 • P5 – Náš zákazník, náš pán? Jak na nekalé praktiky obchodníků! – spotřebitelská gramotnost
Realizace kurzů
V případě, že se ve Vaší obci najde minimálně 8 zájemců o nabízený vzdělávací program, stačí nás kontaktovat na tel. čísle 733 771 294 nebo na e-mailu pv@oa.svitavy.cz a my se Vám ozveme s nabídkou termínů.
 
Ukončené kurzy (obec/vzdělávací program)
 • Pustá Kamenice/P3
 • Koclířov/P5, P4
 • Chornice/P4