Koronavir COVID-19

KV

K problematice koronaviru COVID-19 je vytvořen na webu Pardubického kraje odkaz se základními informacemi, včetně instrukcí k prevenci a hygieně - ZDE. Také naše škola informuje žáky o dodržování hygienických zásad, zajistila větší množství hygienických prostředků v prostorách školy. Naše škola je povinna hlásit svému zřizovateli případy, kdy některý ze žáků zůstane v karanténě. Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, aby nám případy karantény jejich dětí neprodleně hlásili, a to s údaji od kdy karanténa trvá, na jak dlouho a z jakého důvodu byla uložena a kdo ji nařídil. O totéž prosíme zletilé žáky. Děkujeme za pochopení.

O některých opatřeních proti chřipce najdete informace na webu gymnázia ZDE. 

Prohlášení vlády ČR z 6. 3. 2020: „S okamžitou platností se nařizuje všem českým občanům, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu. Lékař následně situaci vyhodnotí a nařídí dvoutýdenní karanténu.“ (viz ZDE)

Cambridge English – zkoušky nanečisto

Ve dnech 24. a 26. 3. 2020 proběhnou na svitavském gymnáziu tzv. Mock testy – zkoušky Cambridge English nanečisto: písemná část 24. 3. – od 8:00 pro gymnazisty, od 14:00 pro obchodní akademii a veřejnost, ústní část 26. 3. 2020 od 9:00 pro gymnazisty, pro OA a veřejnost od 14:00. Cena je 200,– (pro zkoušky KET a PET), 300,– (pro zkoušky FCE, CAE a CPE). Informace podá Mgr. Z. Šmídová – sm@gy.svitavy.cz. Mock testy se v uvedeném termínu ruší, očekávejte sdělení nového termínu.

Úspěch účetního týmu

aIMG_20200228_161049 Beze jména2Beze jména

Dne 28. února 2020 se náš účetní tým 4. A ve složení Ivana Hrušková, Vilém Jarmer a Martin Zouhar zúčastnil velkého celostátního finále prestižní středoškolské soutěže „Účetní tým 2020“. Soutěž probíhala celý den v prostorách Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů  Praha a byla složena ze tří náročných částí.

Nejprve členové týmu zpracovávali případové studie na účtování agend dlouhodobý majetek, zásoby, krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, náklady, výnosy a časové rozlišení, účetní uzávěrka a závěrka. Nejslabší dva týmy už byly z další soutěže vyloučeny. Poté následovalo semifinálové kolo, které probíhalo formou soutěže „Riskuj“, kdy studenti odpovídali na otázky, přičemž si sami vybírali účetní agendu a bodové ohodnocení. Při špatné odpovědi se body odečítaly. Opět byly vyloučeny další čtyři týmy. Celá soutěž vyvrcholila odpoledne superfinálovým kolem, kam postoupilo šest nejlepších týmů a které probíhalo opět formou „Riskuj“. Náš tým zdárně postupoval všemi koly  a nakonec se v superfinále umístil na druhém místě.

Je to vynikající výsledek a obrovský úspěch. Navíc šlo o naši historicky první účast v této soutěži. Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a moc jim přejeme, aby se jim stejně dařilo u maturity i v dalším studiu.

Šárka Sauerová, třídní učitelka

Podívejte se na televizní reportáž o studentské firmě na OA ve Svitavách

IMG_1438

Naše studentská firma ECOA v televizi ZDE. Paráda :-)

Chraňte sebe a své blízké

PK A4 hygiena plakatek2

Všichni víme, že současné období je obdobím chřipek, svět řeší navíc ještě problém tzv. koronaviru (COVID-19). Prosíme všechny žáky, aby dodržovali minimální hygienické zásady a chránili tak sebe a své blízké. Jde o obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu. Ve škole především tedy  dodržujte základní hygienická pravidla, myjte si ruce (nejen po použití toalety, ale vždy před jídlem, po odkašlání, kýchnutí, po přímém kontaktu s jinými lidmi, zejména s těmi, kteří jsou zjevně nemocní, apod.), při kýchání a kašlání si vždy zakrývejte ústa a nos kapesníky (nejlépe jednorázovými) nebo alespoň paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), po použití kapesník vyhoďte do koše, nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů a vyvarujte se úzkému kontaktu s osobami, které jsou zjevně nachlazení nebo mají příznaky chřipky, pokud jste sami nemocní, raději zůstaňte doma a lečte se. Další zásady najdete na přiloženém letáku "Chraňte sebe a své blízké" (ZDE) a také v dopisu hejtmana Pardubického kraje JUDr. M. Netolického (ZDE). Další důležité informace najdete ZDE. 

1. místo v okresním kole soutěže „Finanční gramotnost“

Beze jména Beze jména2

Tým svitavské obchodní akademie zvítězil v okresním kole soutěže "Finanční gramotnost" (únor 2020).

Druhé místo v olympiádě v AJ

Beze jména Beze jména2

M. Skalická obsadila 2. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce v kat. III.C (Svitavy 20. 2. 2020) a postoupila do krajského kola.

Z natáčení reportáže o studentské firmě obchodní akademie

IMG_1425 IMG_1435 IMG_1438 IMG_1426

Televizní studio CMS natáčelo 20. 2. 2020 reportáž o naší studentské firmě ECOA. 

Florbalistky školy získaly cenu Osobnost měsíce za leden 2020

IMG_1406 IMG_1409

Florbalistky školy získaly školní cenu Osobnost měsíce za leden 2020, a to za dvojnásobné vítězství v krajském kole (Olympiáda dětí a mládeže a Florbal Challenge) a dvojnásobný postup do kvalifikace o účast do celostátního kola.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

aIMG_2171

V úterý 4. 2. 2020 proběhlo na obchodní akademii školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili žáci 1. až 3.ročníku. Nejúspěšnější řešitelé poslechového testu postoupili do ústní části a po sečtení výsledků z obou kol se na předních místech umístili Michaela Skalická (3.B), Ondřej Karpíšek (3.A), Kryštof Sádlík (2.A) a Ladislav Trávníček (3.B). Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů při dalším studiu angličtiny a vítězům samozřejmě blahopřejeme.