Procházíte kategorii: Aktuality

Maturity začaly

Praktická zkouška OA - 14-5-2020

Maturity 2020 na svitavské obchodní akademii začaly 14. 5. 2020 praktickými zkouškami z odborných předmětů. Následovat budou v červnu didaktické testy a pak ústní zkoušky.

Maturita 2020 – informace k praktické zkoušce z odborných předmětů

Ve dnech 14. a 15. 5. 2020 proběhne na svitavské obchodní akademii v rámci maturitní zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů. Zúčastní se jí všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce v roce 2020. Veškeré důležité informace ke zkoušce (termíny, časy, losování, rozdělení do skupin, základní hygienická a bezpečnostní pravidla atd.) najdete ZDE. Důležité je dodržovat pravidla ochrany zdraví při maturitě vytvořená MŠMT - ZDE. 

Doporučuje prostudovat obecné informace k maturitní zkoušce a zásadám ochrany zdraví na webu MŠMT, např. ZDE a ZDE.

Přímé výukové aktivity pro maturanty v týdnu od 18. do 22. 5. 2020

Výukové aktivity4

Také v týdnu od 18. do 22. 5. 2020 připravila obchodní akademie pro své maturanty přímé výukové aktivity v budově školy. Všechna hygienická a bezpečnostní opatření, která byla zveřejněna pro první týden těchto aktivit (od 11. 5.) ZDE – roušky, dezinfekce, rozestupy před školou i ve škole, rizikové faktory atd. atd., platí nadále i při dalších výukových aktivitách ve škole od 18. 5. 2020. Tiskopis čestného prohlášení (ZDE)  žák předává ve škole od 11. 5.  jen při prvním vstupu do školy, při dalších aktivitách již nemusí, povinen je však v duchu znění prohlášení nahlásit jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu a stavu v rodině. Žákům-maturantům již nebude přihlašovací dotazník zaslán mailem, žáci třídy 4. A ho najdou ZDE a žáci 4. B ZDE. Pokud bude mít žák zájem zúčastnit se přímých výukových aktivit ve škole, musí dotazník vyplnit a odeslat nejpozději do středy 13. 5. 2020 do 18:00 hodin. Zde je dotazník i ve formě QR kódu: pro 4. A ZDE, pro 4. B ZDE.

Malování chodby a učeben

Beze jména1 Beze jména2

Obchodní akademie využila situace, kdy byla budova prázdná, a vymalovala poslední poschodí školy (došlo tak i k nápravě po zatečení do budovy během opravy střechy – s přispěním prostředků z pojišťovny). V učebně dějepisu bude navíc vyměněn koberec.

Maturitní kalendář obchodní akademie – květen a červen 2020

Představujeme maturitní kalendář svitavské obchodní akademie v květnu a červnu 2020: 14. a 15. 5. 2020 – praktická zkouška z odborných předmětů, 1. 6. 2020 – didaktické testy z MAT, AJ a FJ, 2. 6. 2020 – didaktické testy z ČJL, NJ a RJ, 3. 6. 2020 – didaktický test MAT (jen pro přihlášené žáky), 10. a 11. 6. 2020 (ST a ČT) – ústní maturitní zkoušky třídy 4. A, 10. až 12. 6. 2020 (ST, ČT a PÁ) – ústní maturitní zkoušky třídy 4. B. Schéma (termíny) maturitní zkoušky – didaktické testy – červen 2020: ZDE.

Úspěch M. Zouhara (4. A) v soutěži VŠE a v SOČ

Zouhar - soutěž VŠE

V soutěži o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie se na celkovém třetím místě umístil Martin Zouhar ze 4. A svitavské obchodní akademie. Uspěl s prací „Vliv záporných úrokových sazeb na reálnou ekonomiku“. Díky úspěchu v soutěži EKOTÝM a medailovým umístěním v této soutěži byl M. Zouhar přijat na VŠE bez přijímacích zkoušek. V krajském kole středoškolské odborné činnosti (květen 2020) obsadil M. Zouhal 2. místo.

Informace pro maturanty – nepovinné výukové aktivity od 11. 5. 2020

Výukové aktivity

Blíží se konec studia tříd 4. A a 4. B. Ve čtvrtek 7. 5. 2020 končí žákům maturitních tříd „normální“ výuka. Od 11. 5. 2020 do maturitní zkoušky na začátku června se budou maturanti připravovat pouze k maturitní zkoušce především individuálně, škola pro ně dále připravila různé prezenční nebo distanční formy výuky pod vedením učitelů, a to jen v předmětech, z kterých budou maturovat. Půjde o 3 výukové aktivity: přímé výukové aktivity (PVA),  nepřímé-online výukové aktivity (OVA) a individuální výukové aktivity (IVA). Informace o těchto aktivitách byly již maturantům odeslány  mailem. Žádná z uvedených aktivit NENÍ pro žáky posledních ročníků studia povinná.

Důležitá je také skutečnost, že všechny přímé výukové aktivity (PVA) budou s určitými omezeními také online přenášeny, takže žák nebude nucen se jich účastnit přímo ve škole. Maturanti byli upozorněni, že v týdnu od 4. 5. 2020 mají očekávat e-mailovou zásilku s odkazem na dotazník, kterým se budou muset do stanoveného termínu registrovat do přímých výukových aktivit (PVA). Tento přihlašovací dotazník byl maturantům odeslán 4. 5. 2020. Dotazník přikládáme také v podobě QR kódů – pro 4. A ZDE a pro 4. B ZDE. Pokud vyplněný dotazník neodešlou, nebude s nimi škola na přímé výukové aktivity počítat, nebudou se jich moci zúčastnit.

Při přímých výukových aktivitách (PVA) budou ve škole platit velmi přísná hygienická a bezpečnostní pravidla, která stanovilo ministerstvo školství a se kterými budou účastníci aktivit předem seznámeni (např. vstup do školy jen s podepsaným písemným seznámením s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod., dále s vybavením dvou roušek a sáčku na ně atd. atd.). Pokud by žák před školou nebo ve škole porušil jakákoliv opatření, např. nedodržení rozestupu od ostatních žáků před školou i ve škole (v šatně, na chodbách, ve třídách apod.) bude okamžitě z dané výukové aktivity a dalších výukových aktivit vyloučen. Soubor hygienických pokynů pro střední školy platný od 11. 5. 2020 (připravilo MŠMT) je ZDE.

Ministerstvo i škola doporučují, aby žáci zvážili rizikové faktory. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Dochází-li u žáků či jejich rodinných příslušníků k naplnění výše uvedeného, škola účast na přímých výukových aktivitách (PVA) nebo individuálních výukových aktivitách (IVA) ve škole nedoporučuje. Pokud se přesto žák po zvážení všech rizikových faktorů rozhodne do školy přijít, bude mu účast umožněna jen po předložení čestného prohlášení (tiskopis čestného prohlášení je ZDE  a žák ho předává ve škole po 11. 5 jen při prvním vstupu do školy

Za velmi přísných podmínek můžeme nabídnout vydání předem objednaného oběda ve školní jídelně gymnázia (v čase od 11:30 do 12:00) – platí pro žáky, kteří se stavují na gymnáziu.

Harmonogram závěrečné přípravy maturantů k maturitní zkoušce se může změnit podle aktuálních informací MŠMT a podle vyhlášení termínů maturitní zkoušky. Jakmile ministerstvo školství vyhlásí přesný centrální harmonogram maturit, škola připraví také harmonogram průběhu maturitní zkoušky na škole.

Škola upozorňuje, že ve dnech 14. a 15. května proběhne praktická zkouška z odborných předmětů.

Jak se bude hodnotit na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020?

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. MŠMT připravilo Vyhlášku a metodiku k hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020, svitavské gymnázium vyhlášku kompletně zcela přijalo (postup schválilo vedení školy i školská rada) a bude podle ní kompletně postupovat. Celé znění vyhlášky a také metodiky (postupu při hodnocení vzdělávání žáků v 2. pololetí šk. roku 2019/2020) najdete v přílohách ZDE a ZDE.

Škola se připravuje na příchod žáků

Beze jména

Škola se připravuje na příchod žáků. Od 11. 5. to budou nejdříve maturanti, i když jejich pobyt ve škole při vybraných výukových aktivitách je dobrovolný. Pořídili jsme dezinfekční prostředky na ruce, čisticí prostředky na lavice, madla, kliky, podlahy, do školní jídelny rukavice a ochranné brýle, pro všechny zaměstnance roušky, u vchodů do školy a na chodbách budou dávkovače dezinfekce atd. Některé prostředky škola pořídila sama, některé poskytl zřizovatel – Pardubický kraj (na fotografii je pouze část prostředků). Maturanti, kteří se budou na výukové aktivity přihlašovat, budou pracovat ve třídách v menších skupinách, budou dodržovat rozestupy, budou používat roušky…. A škola také čeká na pokyny ministerstva školství k maturitní zkoušce, přijímačkám, k hodnocení žáků a uzavírání klasifikace. 

Rámcový harmonogram pro školství v závěru školního roku

Školy - uvolňování3

Ministerstvo školství připravilo harmonogram postupného "návratu" žáků do škol v závěru školního roku 2019–2020. Žáci posledních ročníků naší školy budou moci od 11. května navštěvovat školu za účelem konzultací k maturitní zkoušce. Škola vypíše v jednotlivých maturitních předmětech termíny konzultací, kterých se žáci budou moci zúčastnit (za dodržení přísných hygienických opatření, mj. v menších skupinách). Maturitní zkoušky (testy z ČJL, MAT a cizích jazyků a ústní zkoušky) proběhnou na začátku června. Dvoudenní praktická zkouška z odborných předmětů proběhne ještě v květnu – pokud by se nezměnila situace a ministerstvo neupřesnilo harmonogram závěru školního roku, byla by praktická zkouška ve dnech 14. a 15. května 2020. Škola plánuje také uskutečnit pro žáky 3. ročníku odbornou praxi, která bude letos zkrácena pouze na jeden týden – podle vývoje situace by mohla být v týdnu od 8. 6. 2020 (termín bude ještě upřesněn). Přijímačky pro žáky 9. tříd proběhnou v jednom termínu také v červnu. Žáci 1. až 3. ročníku budou mít v červnu možnost zúčastnit se konzultací s učiteli (po předmětech v malých skupinách), případně občasných vzdělávacích aktivit, a to formou třídnických hodin (opět v malých skupinách). Celý rozpis opatření ministerstva školství je v přiloženém obrázku.